8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve cevapları

8.sınıf arkadaslarım icin din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav testi ve soru cevapları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları-1

1-Aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?

 •    A- Haccın belirli bir zamanı vardır.
 •    B- ihrama giren hacılar ihramdan çıkana kadar, vücutlarından saç ,sakal ,tırnak   kesemezler
 •    C- bir sene içinde ancak bir defa hac yapılabilir
 •    D- şeytan taşlama haccın farzlarından biridir

2-Abdesti olmayan bir kişi  aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

 • A- Namaz kılamaz        
 • B- Kabe’yi tavaf edemez       
 • C- Kur-an tutamaz         
 • D- Hepsi

3-Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine  bildirmesine ne ad verilir?

 • A- Vahiy       
 • B- Ayet          
 • C-Sure     
 • D- Tefsir

4- Aşağıdaki ayetlerden hangisi Evrenin yasalarından Toplumsal Yasaların tanımı kapsamındadır?

 • A-“Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.” (Furkan Sûresi 62. Ayet)
 • B-“Her şeyden çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” (Zâriyât Sûresi, 49. Ayet)
 • C-“Verdiğiniz sözü yerine getirin.” (İsrâ Sûresi, 34. Ayet)
 • D-“Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.” (Kamer, 49. ayet)

5- Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?

 •  A- Zengin olmak            
 •  B- Akıllı olmak           
 •  C- Müslüman olmak  
 •  D- Sağlıklı olmak

6.Zekat yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir.

A- Beden        B- Mal            C- Dil               D- Hem mal hem beden 

7.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

 •  A- Zekatı öncelikle yakın akraba ve komşuya vermeliyiz.                     
 • B- Arazi ürünlerinin de zekatı verilir.      
 • C- Kişi zekatını anne babasına verebilir.                         
 • D- Ticaret mallarının da zekatı verilir.

😎 Arife günü Öğle vaktinden Bayram sabahına kadar bir süre Arafat’ta bulunmaya nedir? 

A- İhram         B- Tavaf

C- Sa’y                        D- Vakfe

 9-) İlam dininde yerine getirilmesi vacip ibadetlerden biri olup Allaha Yaklaşmak amacıyla yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 

A-      Namaz               B-     Dua

C-      Kurban                D-     Sadaka

 

10)Toprak ürünlerinin zekat oranı aşağıdakilerden hangisidir

A- 1/40     B- 1/30     C- 1/10     D- 1/5

 

11)Zekat aşağıdakilerden hangisine verilmez?

A- komşuya   B- çocuğa

   C- dayıya   D- amcaya

 

12.Bir kişi Aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir?

A-      Torunlarına        B-      Anne Babasına 

C-      Kardeşlerine                D-      Kızlarına

13- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın toplumsal yasalara yaklaşımı olamaz?

 • A-    Toplumların ilerleme ve gerilemelerinde geçerli olan kanunlardır
 • B-    Kalıcı değer ve ilkelere işaret eder
 • C-    Toplumların değişmesiyle bu yasalar da değişir
 • D-    Toplumlar kendilerini değiştirebilirler

                        

14- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalar içerisinde değerlendirilir?

 • A-    İnsanın embriyodan yaratılması
 • B-    Toplumların belirlenmiş ecelinin olması
 • C-    Göğün yıldızlarla donatılması
 • D-    Madde ve enerjinin oluşumu

15 “…Allah, bir topluluk kendi özlerinde olanı değiştirmedikçe onların durumunu değiştirmez…” R’ad suresi  11. ayete göre Allah’ın yasaları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A-    Allah’ın yasaları tercihlerin sonuçlarını yaşatır
 • B-   Kötü durumları yaratan Allah değildir
 • C-    İyiliğin sebeplerine sığınmak iyi sonuçlar verir
 • D-   Allah toplulukların durumlarını hiçbir zaman değiştirmez                                             

16- Aşağıdakilerden hangisi dinimizce haramdır?

A-    Emeğe dayanmayan kazanç                                  B-   Dilenmek

C-    Çalışmanın karşılığını almak                                D-    Tevekkül etmek

                                                                          

17) Allah kainata bazı kanunlar koymuştur. Kuran-ı Kerime uymak nasıl Allah’a saygının gereği ise O’nun kâinata koyduğu kanunlara uymakta Allah’a saygının gereğidir.Bir öğrencinin derslerine çalıştıktan sonra sınavda Allah’tan başarı dilemesi; çiftçinin sürüm, ekim, gübreleme, sulama gibi işleri yaptıktan sonra ürünü Allah’tan beklemesi örneklerinde olduğu gibi bir amaca ulaşabilmek için fiili dua manasında çalışıp, sonucu yalnızca Allah’tan beklemeye ve sonucu kabullenip razı olmaya ne denir?

   A- Tefekkür                B- Tevekkül

   C- Kader        D- Sabır                          

 

18)Allah’ın koyduğu toplumsal yasalara ne denir?  

   A-Kader            B- Külli irade 

   C- Tevekkül     D- Sünnetullah

19.Gerekli önlemleri alıp sonra Allah’a güvenmek hangi kavramla ifade edilir.

A- tevekkül      B- tefekkür       C- teessür          D- tedbir.    

 

20.Ayete’l Kürsi’ye bu ad niçin verilmiştir.

a-  içinde kürsi sözcüğü geçtiği için.

b- önemli bir ayet olduğu için

c- Allah’ın sıfatlarını saydığı için

d- Seçeneklerin hepsi de doğrudur.                 

 

 21 -) Aşağıdakilerden hangisi zekat verecekkişide aranan koşullardan biri değildir?

A- Müslüman olmak.           B- Akıllı olmak.

C- Sağlıklı olmak             D- Zengin olmak.            

 

 22)  İslam dininde karşılık  beklemeden yapılan her güzel davranışa ne ad verilir?

A- Zekat          B- Sadaka

C- Fidye              D- Hoşgörü               

 

 1.   Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası ( fitre) verilemez ? 

         A- Yoksullara            B- Anne babaya

         C- Borçlulara             D- Düşkünlere

         24.Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır? 

         A- Sadaka                  B- Zekat 

         C- Fıtır sadakası        D- Namaz

    

         25- Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez?

A- Küçükbaş hayvanlar         B- Büyükbaş hayvanlar

C- Toprak ürünleri   D- Özel otomobil

                                                                                                  

 

CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
1 D 11 B 21 C
2 D 12 C 22 B
3 A 13 C 23 B
4 C 14 A 24 D
5 D 15 D 25 D
6 B 16 A 26  
7 C 17 B 27  
8 D 18 D 28  
9 C 19 A 29  
10 C 20 A 30  

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.