313 Fatiha Suresi Duası, Fazileti ve Sırları


Fatiha Suresi

fatiha suresi fazileti

fatiha suresi fazileti

Fatiha Suresi Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

fatiha Suresi Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2,3,4- Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.
5- (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6,7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

313 Fatiha okumak, hem Allah’ı övme hem de kulun Allah’tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır.

Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan müslüman bütün Kuran’ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure bir bütün olarak nazil olmuştur.

Fatiha suresini çok okuyan Müslüman bir kişiye bu suredeki ayetler, cehennem kapılarında set olur. cehennem üzerinden daha rahat bir şekilde geçer.

Fatiha ve Ayetel Kürsiyi birlikte okuyan; bütün şerlerden emin olur. Fatihayı okumakla Allah’a olan şükrünü yerine getirir. Fatiha Suresi hastalara şifa, dertlilere devadır.

Ruhi ve bedeni marazları iyileştirir. Fatiha suresi; dilektir yakarıştır münacaattır, duadır.

Fatiha da her derde deva vardır. Fatiha Suresi indiği zaman şeytan feryat figan etmiştir. Çünkü Fatiha suresi okuyana mükafat olarak, cehennem ateşi ona haram olur.

Fatiha Suresi her sırra eriştirir. Fatiha suresi ile arzulara, şerefe ve makama nail olur.

Fatiha okuyan Müslüman fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olur.

Dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Fatiha suresinde bin zahiri, bin batıni olarak toplam iki bin fazilet vardır. Fatiha suresinde 7 ayet, 25 kelime, bazı alimlere göre 123, bazı alimlere göre 125, bazı alimlere göre de 130 harftir.

Alimlerin bildirdiğine göre; bir Müslüman 313 fatiha suresini her gün okursa isteği ve arzusu gerçekleşir, korku ve tembellik hastalığından kurtulur. Allah onu iç ve dış marazlardan arındırır.

Fatiha suresinin bazı faziletleri:
Alimler demişlerdir ki: Şifa bulma için hasta üzerine 41 defa fatiha suresi okunur.
Her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 Fatiha suresi okuyana; makam ve mevki verilir. hastaya şifa, zenginlik, güç ve kuvvet verilir. Emniyette olur, kısırlığı kalkar, halk arasında izzet ve şeref sahibi olur.
Farz namazlarından sonra 7 Fatiha Suresi okuyana bütün hayır kapıları açılır.

Sırasıyla; 25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salatü Selam okunur; sevabı Hazreti Muhammedîn, (s.a.v.), evliyanın, velilerin, ashabı kiramın mübarek ruhlarına hediye edip, onların hürmetine şifa dileyene Allah şifa verir.
Farz namazlarından sonra fatiha suresini 20 defa okuyanın rızkı genişler, durumu iyileşir, iç dünyası nurlanır.

Fatiha Suresini sabah namazını kıldıktan sonra 30, öğle namazı kıldıktan sonra 25, ikindi namazından sonra 20, akşam namazı edasından sonra 15, yatsı namazını kıldıktan sonrada 10 defa olmak üzere toplam 100 defa okunur ve buna her gün devam edilirse Alla o kişinin istediği talebini nasip eder.

125 bin defa Fatiha suresini okuyana çok büyük fayda vardır.
Fatiha suresini 3 İhlasla, Felak ve Nas surelerini yatarken okuyan her şeyden emin olur.
Allahü Tealadan bir haceti, bir isteği olan kişi, akşam namazını kıldıktan sonra 40 fatiha suresi okursa Allah dileğini verir.

Fatiha Suresinin Sırları

1. Fatiha suresi, belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teâlâ o kimseyi dünyevî ve uhrevî maksadına nail eder.

2. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur.

3. Hasta olanlara da suya okuyup içirilse veya onların üstü­ne okunsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.

4. Bir kimse yatarken 7 defa Fatiha suresini okursa, ölüm hariç her şeyden korunur.

5. Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır.

6. Yüce Allah, Fatiha Suresini okuyanı över.

7. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

8. Fatiha Suresini çok okuyan kişiye, 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur; cehennem üzerinden salim olarak geçer.

9. Fatiha ve Ayete’l-Kürsi’yi okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur.

10. Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur.

11. Fatiha aynı zamanda “şâfiye”dir, okuyanlara şifa kaynağı olur; ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Rasûlullah bu şekilde dua yapmış ve “Allahümme hazihi’ş-şafiye ve ente’ş-şâfi. La şifâe illa şifâuke işfi ente’ş-şâfi la yuğadiru sekame” diye dua etmiştir.

12. Fatiha; istektir, münacattır, duadır.

13. Fatiha Suresi her derde devadır.

14. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

15. Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

16. Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7’dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi âlimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir.

17. Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur.

18. Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.

19. Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

20. 25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salâtü Selam okuyup; Peygamberimizin (s.a.v.), evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir.

21. Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

22. Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.

23. Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

24. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

25. Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır.

26. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

27. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

28. İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur.

29. Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

30. Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fâtiha okuyup, şifasını Allah’tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin.

31. Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa, güven içinde geri döner.

32. Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed s.a.v. davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir.

33. Rızık için, yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur. Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.

34. Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.

35. Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

36. Halvete çekilip günde 1000 defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken (udi hindi ve amber gibi hoş kokulu) buhur yakan birtakım sırlara vakıf olur. Bu tertibe 7 gün devam edilmelidir.

37. Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

38. Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver. Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

39. Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir.

40. Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bu yazı su ile silinip içilirse içenin zekâsı açılır; duyduğunu unutmaz.

41. Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer.

42. Bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silinir, üzerine de 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa olur. Tabii bu tür uygulamalar daima Tıbbın çare bulamadığı ve müdahale imkânı olmayan durumlarda yapılır.

43. Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah’ın izni ile ağrı geçer.

44. Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

45. Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

46. Gece, gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur.

47. Gözü ağrıyan sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer.

48. Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

49. Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse isteği yerine gelir.

Dr. Arif ARSLAN

Hazırlık aşamsında olan “Kuran-ı Kerim’in Sırları ve Hikmetleri” kitabından.

Fatiha suresi nin tertibi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Müzhib.
Bi hakki
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
Ve bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Ebced.
Errahmânirrahîm. 
Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl aleyhisselâm.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad.
Bi hakkir
Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.
Mâliki yevmiddîn. 
Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer.
Bi hakki Mâliki yevmiddîn.
Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki seyyidinâ
Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Taykel.
İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. 
Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân.
Bi hakki
İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. 
Ve bi hakkis Serîil Karîbi vebi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa’.
İhdinas sirâtal müstakîm. 
Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi hakki
İhdinas sirâtal müstakîm.
Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim. 
Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah.
Bi hakki
Sirâtallezîne enamte aleyhim. 
Ve bi hakki Alîmil Hakîmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Yâ Kâhiru Yâ Azîzü ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke Meymûn.
Bi hakki
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. 
Ve bi hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Zadzağ. Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti
ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve ümiddûnî ve a’yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan
elacele elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil azîm.
Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ ta’tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm.
Allâhümme sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr.
Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.Etiketler: , ,

Kategorisi : En Güzel Dualar313 Fatiha Suresi Duası, Fazileti ve Sırları Yazısına Yapılan Yorumlar

 1. bekir dedi ki:

  hocam dua için en tesirli 313 mü istek için

 2. arslan dedi ki:

  fatiha suresi faziletleri ve 313 kere okuma sırrı olarak gercekden önemli bir duadır,
  sayın Dr. Arif ARSLAN sure hakkında yeterli acıklama yapmış bizim acıklama yapmamız yanlış olur, allaha emanet olun.

 3. admin dedi ki:

  bu güzel fatiha suresini ve faziletleri hakkında konuyu lütfen yorumlarla güzellestirelim..

Yazı Hakkında Fikriniz varmı ??