24 Kromozom Tarama (Array CGH)


24 sure array CGH; Preimplantasyon genetik taramada (PGS) 24 kromozom teknolojisi

DNA mikroarray tekniklerindeki yeni gelişmeler sayesinde artık 24 sure ve sureplex sistemleri ile 24 kromozomu 12 saat gibi kısa bir sürede tarayabilmekte ve kompetan embriyonun seçilmesi mümkün olabilmektedir. Bugüne kadar FISH ile yapılan ve  5-12 kromozomun incelenebildiği anöploidi taramaları yerini yavaş yavaş array CGH teknolojilerine bırkamakta.

ENDİKASYONLARI:

İleri anne yaşı

Tekrarlayan düşükler

Başarısız IVF denemeleri

ilerleyen anne yaşıyla birlikte embriyolardaki anöploidi oranlarının  arttığını gösterilmiştir (1).
PGS’de 24 kromozom teknolojisi kullanıldığında FISH’e göre gebelik oranlarının iki kat arttığı (2) ve implantasyon oranlarının da %50 oranında artış gösterdiği rapor edilmiştir (3).
IVF sikluslarında tek embriyo transferi için uygun embriyonun seçiminde kullanılabilecek önemli bir tekniktir
24 kromozom taranarak uygulanan PGS ile implantasyon oranlarının arttırılması ve transfer edilecek embriyoların daha ayrıntılı eliminasyonu neticesinde tek embriyo transferi ile çoğul gebeliklerin de önlenmesi amaçlanmaktadır.

1)Molecular Human Reproduction, Vol.16, No.8 pp. 583–589, 2010 Nathan R. Treff et al.
2) (Sher et al., 2009)
3) (Schoolcraft et al., 2009). Mol Hum Reprod. 2010 December; 16(12): 944–949.) D.S. Johnson,1et al

24 kromozom tararken;
Polar body
Blastomer
Trofoektoderm hücreleri kullanılabilmektedir

24 sureplex tekniğinin aşamaları;

Biyopsi materyalinin tüm genom amplifikasyonu.
işaretleme ve hibridizasyon
değerlendirme

Sistem %89 doğruluk oranı ile anöploidi sonucu verilebilmektedir. (eshre)

24 kromozom CGH array teknolojisi ile Anöploidi taraması için;

1.Mikrogen Genetik Tanı Merkezi ile oosit toplama gününe kadar irtibata geçiniz.

2.Embriyo biyopsisi ve hücre transportu, kendi embriyoloğunuz tarafından yapılabileceği gibi; bizzat Mikrogen Genetik Tanı merkezinin embriyologlarınca da gerçekleştirilebilir.

3.24 kromozom sureplex test süresi 12 saat olup biyopsi uygulamasının takip eden günün ertesinde sonuç rapor edilir.Kategorisi : Tartişma KonularıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??