109 Mucizesi ve Şeytanların Savaşı


Sizlere dünyanın hatta güneş sisteminin en büyük mucizelerinden birini göstermek istiyorum. Öyle ki; hem şeytan ve yaratıcının taraftarları arasındaki onbinlerce yıllık savaşın tarihteki net kanıtlarını, kutsal kitapların özde ki gerçekliğini ve Yaratıcının insanlara verdiği yeni bir mesajı şimdi farkedeceksiniz.

Şeytanın büyük ölçüde dünyayı kontrol etttiği bir dünyada yaşıyoruz ama bu filmin sonunda nasıl kurtulacağımızı, özgürleşeceğimizi ve dünyada nasıl cennet düzenini kurabileceğimizin formülünü bulacaksınız..

İlk kanıtımıza kısaca bakalım çünkü bir çokları bazı detayları farketmiş.

ŞEYTAN ELEBAŞININ ADI MESİH DECCAL’DİR.

Peygamber As. Deccal hakkında 1400 yıl önceki kitaplarda yazdığı şekilde muhteşem ve mucizevi bilgiler vermiştir.
– Alnının ortasında herkesin okuyacağı şekilde Deccal yazar.
– Taşlık bir yerden çıkar.
– Tek gözlüdür.
– “Ben Tanrıyım” der.
İşte Deccal;
1 Doların üzerine bakın Tek Gözlü ve insanların tanrısı olduğunu iddia eden Mısır Güneş tanrısı Ra ve Horus’un sembollerini göreceksiniz. Ve bu putperestliği yücelten şekilde tek göz taşlarla örülü Mısır Piramitinin içindedir. Ve çok çaçıracaksınız. Tanrı sembolünün hemen altında Mesih Deccal kelimesinin sessiz harflerle yazılmış halini görüyorsunuz. Sözde Mısır Güneş Tanrısı Ra ve oğlu Horus ile betimlenmiş Amerikan parasının üzerinde açıkça şu yazıyor. “Tanrımıza güveniyoruz”. Hangi tanrı olduğunu resmedecek kadar açık göstermişler. Hz İsa’yı 13. havarisi ele vermiş ve ayın 13. günü çarmıha gerilmek istenmişti. Daha pek çok nedenden ötürü İsa’yı sevenler 13’ten nefret eder ve pek çok ötelde ve binada 13. numaralı ev atlanmıştır.

1 Dolar üzerinde ise hemen herşeyin sayısının 13 adet olmasına özen gösterilmiştir. Bu insanların şeytan ve tapınıcısı olduğunu kanıtlamak için daha ne kadar çok delil göstermemiz gerekli.

Annuit Coeptis= Tanrı yani Mısır tanrısı düzeni destekliyor olarak çevrilmektedir. Bu düzenin ne olduğuda piramitin altında yazmaktadır; “seküler yani dinsiz ve Allah’sız dünya düzeni”. pek çok araştırmacıya göre Annuit, eski pagan tanrılarından olan AN ve Mısır şehri ANNU ile insanları köleleştiren ve kendilerine tanrı oğulları diyen gökten gelmiş kavim anunnakileri sembolize etmektedir.

Mısır’da sözde tanrı kralları oynayan şeytan soyundan gelen insanlar daha sonra kurulan hemen her krallıkta hatta Roma’da Krallar zincirinin bir parçasıydılar. Günümüzde bu gelenek süregelmektedir. Ya açıktan yada gizli bir şekilde bir devletin kralı şeytan soyundan olmak zorunda idi. Roma kralı yükselişte olan Eşsiz ve muhteşem Hz. İsa’nın dinini putperestliğe çevirmeyi başardı. Nasıl mı?

İncil’de Hz İsa’nın baharda koyunlar otlarken doğduğu açıktır. Ama noel olarak 25 aralık güneşe tapınma günü kutlanır. 21 aralıkta en uzun geceyi yaşayan dünya 3 gün ölü kalan güneşin dirilmesi ile 25 aralıkta yükselişe geçer.

Yahudilikte çok katı kurallardan birisi Cumartesinin kutsallığıdır. Ama Sunday kutsal yapılmak için Hz İsa’nın dirilişi erkene alınmış ve Hz İsa’nın mutlaka 3 gün yer altında kalması gerekirken 2 günde topraktan çıkarılmıştır. Zorlama şekilde pazar kutsal ilan edilir. Çünkü pazar güneşe tapanların tapınma günüydü. Bu yüzden adı Sun-day’dir.

Paskalya bayramı ve tavşan heykelcikleri yine eski bir putperest eylemdir. Roma tarafından Tanrı Allah’ın peygamberi ve kulu olduğunu söylediği halde yaratıcının tek oğlu yada kendisi yada aynı anda ikiside gibi… kavram karmaşısıyla mısır tanrıları gibi Tanrı oğlu ilan edildi.

Değerli rehberimiz ve peygamberimiz Hz İsa’nın gerçek dinini nasıl mahfettikleirni ve onun hakkında ki muhteşem gerçekleri daha sonra açıklayacağım.

Şimdi şeytanın dünyayı nasıl yönettiğini ve onu nasıl 1 günde yeneceğimizi görelim.

109 MUCİZESİ 2/8

ŞEYTANİ 9 ve 11 KÜLTÜ

9.11 olaylarından güneş sisteminde ki 109 lu yapı ve 19 sayısına kadar her şeyi en saf ve gerçek hali ile göreceksiniz.

9 dan başlayalım.

– Tarihte mısırda Tanrıların sayısı 9’du. Her birinin farklı güçleri vardı. Ve mısır kralları bu sözde tanrıların oğulları olduklarını söylüyorlardı. Soy bozulmasın diye ensest bir evlilik yolu izlenmişti.

Tevratta bu tanrı oğulları şu şekilde anlatılıyor;

“Ve dünyanın üzerinde insanlar çoğaldılar, oğulları ve kızları oldu; ve bir gün Tanrı’nın oğulları insanın kızlarını gördüler, beğendiler, onları eşleri olarak seçtiler. Onlardan, güçlü ve yenilmez bir nesil doğdu.”

Şaşırtıcı bir şekilde Tevrat şeytan yani kovulmuş melekler olan dev nefilimlerden “tanrı oğulları” diye bahsediyor. Tevrata sızmış Sümer etkisindne olsa gerek sanki şeytan yüceltilmişti. Yahudi ve Hıristiyan din adamları bu konuda sessiz.

En eski yazılı metinler olan Sümer tabletlerinde dahi anlatılan Nefilimler yani Anunnakiler uzaydan dünyaya inmek zorunda kalan şeytan ırkıydı, insanoğlunu köleleştiriyordu ve kadınların güzel olanları ile evleniyordu. Altını topluyordu. Az da olsa şeytan ve insan karışık bir nesil oluşmuştu. Şeytandan gelen nesil şeytan imparatorluklarının temsilcileri olarak normal insan soyunu yönetiyordu.

Sümer tabletlerinde bu soyun renkli gözlü olduğu yazıyordu. Gerçekten de bilim adamlarına göre renkli göz normal insan geninde yoktur. Bu durum 10 bin yıl kadar önce Anadolu’da ortaya çıkmış genetik bir bozukluk olarak tanımlanır.

Mısır’da ki insan ilahlar sistemi bu soydan olmakla tanımlanıyordu. Ve bu sözde şeytan ilahların sayısı 9 olarak sayılmıştı.

Grekoromen din ve mitolojilerinde kardeş tanrıçalar olan ilham perileri (muse) geleneksel olarak dokuz tanedirler.

Tüm kainatın ve yaratıcının evrensel dili olan matematikte ise; 10 mükemmel ve tam sayı kabul edilmişti. İnsanoğlu bu sistemi kullansın diye 10 parmaklı dizayn edilmişti. 10 Yaratıcıyı, tam ve mükemmel oluşu simgeliyordu. 9 ise onun halifelik verdiği gezegenleri yönetme yetkisine sahip liderleri. Şeytan’da güneş sisteminde ki bu 9 lar meclisinde, dünyanın eski halifesi olan melekti.

Yaratıcının köle yapılan ve ezilen ilkel insan ırkını şeytan kurtarmak istemesiyle daha gelişmiş olan Adem yaratıldı. Melekler meclisinde şeytanın kışkırtmasıyla Yaratıcıya isyan noktasına gelindi, çünkü şeytanın imparatorluğu Adem’in yani insanoğlunun eline veriliyordu. İblis bu durumu reddedince cezalandırılmak üzere meclisten kovuldu ama iddiasını ispat için mühlet almayı başardı. Oysa bu onun düştüğü bir kuyuydu.

Tevratta peygamber iblisi şöyle tarif eder;

Ey parlak yıldız, seherin oğlu (Lucifer), göklerden nasıl düştün!… İçinden, “ Göklere çıkacağım ” dedin. Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım…Bulutların üstüne çıkacak, kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım ”dedi. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. (İşaya 14 /12-15)

İblisin bu ideali kendince 10’dan sonra gelen ve hakimiyet sahibi 9 olan kendisinin, yaratıcısını da aşarak 11 olmasını ifade ediyordu. İblis Yaratıcısına meydan okuyordu.

Bu kült satanizmde 9 dan 11 e yükselme sembolizmini getirmiştir. 9 – 11 yada birleştirilmiş hali 911 satanizmin en güçlü sayısal sembolüdür ve şeytanın amansız savaşının özetidir.

Kuran’da tüm dünyayı bile karıştırıbilen bu örgüt sayısının altı çizilerek anlatılır. Geçmişte Allah onları yok etti ama iblis aynı örgütü tekrar tekrar 9 lar konseyi adı altında kurmaktadır.

“O ŞEHİRDE DOKUZ KİŞİ (ELEBAŞI) VARDI Kİ BUNLAR YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK YAPIYORLAR, İYİLİK TARAFINA HİÇ YANAŞMIYORLARDI.” Neml / 48

DOKUZLAR KONSEYİ TOPLANDI
İsrail’de Başbakan Netanyahu ve dokuzlar konseyi olarak da bilinen en üst düzey bakanları pazartesi gecesi gizli bir toplantı yaptı ve Gazzeye yapılacak saldırı hakkında konuşuldu.
Şeytan incilinde;

Stanistler için

– 9 büyük günah
– 9 büyük ilke
– 9 bildiri gibi

9 la şifrelenmiş temel bölümler bulunmaktadır.

Örnekler sayısızdır.
Sanırım şeytan için 9 ‘un ne denli önemli olduğunu ve 10’u aşarak 11 e yükselme idealinin cehennemden kurtulmak için tek seçeneği olduğunu artık iyice anladık.
Holywood bu sayıya özellikle vurgu yapıyordu. 9’lar adında bir film çektiler. 9’lar filmi tanrısal güçlere sahip birinin hayat hikayesini anlatıyordu.
Matrix ve Terminatör filminde dahi 9 ve 11 kültünü sıkça görürsünüz. Filmlerde saatler sık sık akrep 9 yelkovan 11 i gösterecek şekilde ayarlanır.

Gözümüze sokmaktan çekinme yecek ve güç bizde diyecek kadar kibirli olan bu örgüt insnaoğlunu cehenneme sürükleme, köleleştirerek keçi görünümüyle sembolleşen İblis’e taptırtma konusunda gözü dönmüş bir hırs içinde.
Mısır’ın 9 sözde tanrının temelini oluşturduğu dinde Horus en önemli sözde tanrılardan biri. Sembolü tek göz. Piramitin içinde vurgulanarak sözde Mısır Tanrısı horus kendisine dünyanın en çok basılan ve taşınan parasında yer buldu.
Amerikan dolarında Tanrı horusun resmi çizilmiştir ve yanında şöyle yazar. Biz Tanrıya inanıyoruz. Hangi tanrı olduğu gayet açık. Horus yada Mısır Tanrılarına. Altında yeni dünya düzeni yazmaktadır. Bu düzenin 9-11 bağlantısını bizzat eski Başkan Bush ağzından dinleyeceksiniz.
Hz Muhammed kıyamete yakın zamanda dünyaya hakim olacak bu şeytan imparatoruna arapça bir kelime olan DECCAL adını vermiştir. Bu büyük bir mucizedir. Çünkü İblis’in kendi resmini çizdiği ve ilahlığını iddia ettiği paranın üzerinde açıkça DCCL yazmaktadır. Bu bir romen tarihlemedir, bilmeden yazmışlar ama peygamber as. ın mucizesi ortaya çıkmış. Ona selam olsun.

109 MUCİZESİ 3/8
9-11 ve SİYASET
Şimdi gelelim küresel 9-11 ayinlerine ve devlet başkanlarının bile nasıl onların kontrolünde olduğuna.
9.11.1991
BUSH ilk kez new world order kelimesini kullandı ve mecliste yeni bir dünya düzeninden bahsetti.
11. yıl aranın ardından darbe vuruldu dünyaya.
9.11.2001 şeytani ayini başladı. Bu ayin her yönüyle 9 ve 11 şeytani kültü üzerine inşa edilmişti.
11 sayılı uçak saat sabah 9 da ikiz kuleye çarptı.
11. eyalet olan ve 11 harfli olan NEWYORK ayinin merkezi seçildi.
Uçaklar 90. katı hedefleyerek çarptılar.
Bu şeytani örgütün organize ettiği sahte bir terör saldırısıydı. Usame Bin Ladin saldırıyı hiçbir zaman üstlenmedi. Uçaklar çarptıktan sonra binanın sağlıklı şekilde yıkılmasını sağlamak gerekiyordu. Domino etkisiyle tüm şehir yıkılabilirdi. Binanın içine önceden örgütün yerleştirdiği patlayıcılar patlatıldı. Pek çok polis memuru ve itfaiyeci bu patlamaları çok net duydularını ifade eden röportajlar verdilerve bu patlamalar kameralara yakalandı. Hükümet sonunda patlayıcıları kabul etti ama teröristlerin bunu yapmış olabileceğini iddia etti. Oysa ki tüm bina kolonlarını tonlarca patlayıcılarla doldurmak güvenliğin çok yüksek olması nedeniyle imkansızdı.
Peki babası 9.11.91 de yeni dünya şeytani düzenini ilan eden oğul bush 9.11 sabah 9 da ne yapıyordu. Efendi Babhomet’in hayatını çocuklara okuyordu sembolük olarak. Günah keçisi hikayesi kitabı elinde öğrencilerle birlikte. Amerika saldırı altında kendisine bu 2 kez söylenmiş ama o ısrarla öğrencilere bu hikayeyi okumak istiyor. Ve tarihin en ağır saldırısı altında iken bunu kendine görev biliyor. Yorum sizin.
Hıristiyanlık ileride değinilecğei üzere şeytani sistem tarafından ve pagan imparatorluğu olan Roma tarafından paganizme evrilmişti. Günlerin uzamaya başlaıdğı Güneşe tapınma günü noel ilan edilmiş. Kutsal gün İncilde aksi yazmasına rağmen cumartesiden güneş günü anlamına gelen SUNDAY’e yani pazara taşınmıştı. Peygamber İsa süper güçleri olan bir pagan tanrısına çevrilmişti ve Yaratıcı yerine İsa’ya tapınmak teşvik ediliyordu.
Dünyada tek yaratıcıya tapan tek din İslam’dı ve müslümanların her daim parçalanmış ve kaos içinde tutulması, ellerindeki madenleirn alınarak ve sömürülerek fakir ve cahil tutulmaları gerekiyordu. Afganistan ve Irak ardından sahte örgütler yoluyla Suriye işgal edildi.Yani tüm vaat edilmiş topraklar. Dünyayı hakim olacağı iddia edilen Deccalin gelişine hazırlandı. Onu mesih olarak tanıtacaklardı.
9.11 ayini bu örgüt tarafından zaman zaman değişik ülkelerde değişik eylemle riçin sembol gün yada rakam seçiliyordu. Bir kaç örneğe bakalım;
– Deccalin kontrolünde ki tüm ülkelerde kimlik numaraları 9 yada 11 rakamlıdır.
– Tüm telefon numaraları 11 rakamlıdır.
– Dünyanın en popüler sporu Amerikan ve Avrupa Futbolu 11 kişi ile oynanır ve saha 110 metredir.
– Acil yardım çağrısı Amerika’da 911, dünyanın tamamına yakınında ise 11 ile başlayan numaralardan müteşekkildir. Bu çok önem verdikleri bir durumdur. Çünkü yardım gerçek dinde yalnız Yaratıcıdan istenirken onların sisteminde 11 e yükselen şeytan ve hizmetçilerini yardıma çağırmak sembolize edilmiştir. https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQWNpbF90ZWxlZm9uX251bWFyYWxhcsSxX2xpc3Rlc2k

Hz Musa’nın düşmanı olan ve Boğa heykeli Menat’a tapan paganistler. Bu gelenekleri büyü ve cin tapıcılığını devam ettirdiler.

Bugün borsanın sembolü boğa heykelidir ve borsa binalarının önünde bu heykel bulunur. Menat bir para birimidir.
9.11 gününde özetle – bakalım neler oldu.
9.11.1991 Yeni dünya düzeni Ameirkan meclisinde ilan edildi
9.11.2001 İkiz Kuleler yıkılıp müslümanlara savaş açıldı
9.11.2015 ( Kabe’ye vinç devrildi, yüzlerce hacı öldü, tavaf durdu ve Kabe’de yıkılma girişimi gerçekleşti)
9.11.1853 (Dünyanın kontrol aracı olan internetin temeli sayılan dünya telgraf ağı bugün ilk kez kullanıma açıldı)
9.11.1923 (Amerikan tarih sistemine göre)(Mustafa Kemal mevcut tek partinin başkanı seçildi ardından İslam hilafetini lağvetti. Şeytani yönetimin hayal ettiği İslamsız laik Türkiye’yi ve başsız İslam sistemini kurdu. Ölüm tarihi ve saati kesinlik arzetmemektedir. Ancak ölüm tarihi ve saati öyle ayarlanmalıydı; şeytanın 9 dan 11 e yükseliş mitini vurgulamalıydı. O nedenle amerikan takvim sistemine göre Saat 9da 10.11. (10 kasım) tarihinde ölümü ilan edildi. Tüm Müslüman Türk milleti bu şeytani saatte 9’da saygı duruşu yapmaya zorlandı. Çünkü şeytan 9’du ve 11 e çıkması gerekliydi.)
9.11.1980 (Bu günün gecesi Amerika Türkiyede bir darbeye ön ayak oldu ve ertesi gün amerikan gazeteleri başardık yazdı.)
9.11.1986 (Pakistan’ın hindistan’dan koparak İslam devleti kurmasını sağlayan Muhammed cinnah şehit edildi)

109 MUCİZESİ 4/8
4.bölüm YARATICININ 9-11’E CEVABI 10-9
Yaratıcı dünyaya güneşe ve aya kazdığı sayısal mühürle şöyle diyordu. 9-11 yok. Sadece 10 ve 9 var. 9’lar iblisin kovuluğu yüce melekler meclisidir. 10 ise yaratıcıyı ve eksiksizliğini sembolize eden rakamdır.
9 ve 11 ‘İn 911 olarak sembole dönüşmesi gibi 10 ve 9 da yan yana gelerek 109 sistemini yada Kuran’daki ifadesiyle 19 sistemini oluşturuyordu.
Önce ilahi 109 sembolünü güneş sistemi açısından inceleyelim;

109 sayısını tahtaya yazın; on (10) ve dokuzun (9) yan yana yazılarak sembolleştirildiğini göreceksiniz.

29. İnsanlığa levhalar sunar.
30. Üzerinde on – dokuz vardır.”

32. Kasem ederim Ay’a, (AY)
33. Geri döndüğünde geceye, (DÜNYA’nın dönerek gece oluşu)
34. Aydınlandığında sabaha. (GÜNEŞ’in doğuşuna)
35. Muhakkak ki o, elbette en büyüklerden biridir!
36. İnsanlık için bir uyarıcıdır. (Kim? ondokuzun kendisi mi? Yoksa ondokuzun gerçek manasını açıklayarak mucizeyi ortaya çıkaran ve Kuran’ı eksizksiz doğrulayan mı?)
37. Sizden öne geçmek isteyen yada geride kalacaklar için…(Uyarıcı veya ondokuz insanların derecelerinin değişmesi için vesile. Ondokuz tek başına muamma olduğundan bir açıklayıcıya ve onunla azaba karşı uyarıcıya ihtiyaç duyuyor.)

Güneşin içine yan yana en çok 109 dünya sığar.

Güneş ve Dünya arasına yan yana en çok 109 güneş sığar.

Ay gittikçe büyüyen bir yörünge elipsine sahip olsa bile günümüzde yörüngesinin orta noktasındayken Ay ile Dünya arasına da en çok 109 Ay sığar.

Ay’ın çevresi 109 bin km’dir.

Dünyanın çevresi 109 un 365 katı, Güneşin çevresi 109 tane 109 un 365 katıdır.

Dünyanın yaşanabilir hacmi 109 X 10¹⁰ km3′ tür.

Dünyanın max. hızı ise saatte 109 bin km.

Ayın hacmi ise 2 adet 109 X 10⁸ km küptür.
(Ay, Kuran ve hadislere göre ortadan bölünmüş iki parça halindedir)

Günesin Çevresi= Ayin çevresi x Dünya’nın çevresi / 100

…örnekler uzayıp gitmektedir.
(Hesaplamada kullanılan bilgiler Nasa’nın resmi sitesiden alınmıştır. Filmin sonunda değer tabloları belgelenmiştir)

Gördüğünüz gibi 109’lu yani on ve dokuzlu sistemin en küçük yapıtaşı ay’dır. Kuran da ay suresinin matematiksel değer toplamı nedir? Tabi ki 109; 54. Sure ve 55 ayettir.54+55=109

Kuranda: 10:9-10:5 ayetlerinde şöyle der;
O Allah’dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar. Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır. Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim âyetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir. Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir. Naîm cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur.

105 ve 109 Dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşırken araya girebilecek en az ve en çok güneş sayısının ifadesidir. Ayetlerde güneşten aydan, cehennemden ve cennetten bahsedildiğini görmek, bunların yaratıldığı ölçülerden ve toplumlar için bunlarda mucize saklı olduğundan bahsetmesi ne kadar muhteşem bir ifadedir.

————-
Gizli Şeytan İmparatorluğundan; Yaratıcının Efendisi olduğu sınırsız ve özgür dünya devletine dönüşüm; işte şeytani düzeni tek günde yıkacak sistem.
DWSKategorisi : Gizli ilimler109 Mucizesi ve Şeytanların Savaşı Yazısına Yapılan Yorumlar

  1. Anonim dedi ki:

    Mustafa kemal atatürkle bu konuyu nasıl bağladınız evet diğer bütün tespitlerinizde size katılabilirim ancak bir ulusun liderini bu işe alet ederseniz bunda bir art niyet ararım birde tebitlerinizde dünya ay ölçülerini veya 109 ile ilgili bir çok bilgiyi nasanın resmi sitesinden aldığınızı söylüyorsunuz peki yeni dünya düzeninde iblisin baş aktörlerinden ve en büyüğü abd bu konuda hem fikiriz ancak şöylede bir gerçek varki nasayı kuran yönetenler abd’eliler ve böylesine iblise hizmet eden ve nasayı kuran bir abd sizcede iblise hizmet ederken 109 yani Allahın büyüklüğünü tevbe hâsa bu kadar ön planda tutarmıydı.. Saygılarımla.

Yazı Hakkında Fikriniz varmı ??