109 – 1,9 – 10-9 Mucizesi ve Sırları

109 – 1,9 – 10-9 Mucizesi ve Sırları, bazı gerceklere inanmayabilirsiniz…!!

Ama size verilen bilgilerin dogrulugunu muhakkak ölçebilirsiniz…

Özetle 10-9 mucizesi;

Güneşin içine 109 dünya sığar.

 Güneş ve Dünya arasına 109 güneş sığar. 

Ay ile Dünya arasına da 109 Ay sığar. 

Ay’ın çevresi yüz adet 109 km’dir. 

Dünyanın hızı ise saatte 109 bin km. 

Dünya yılda bir kez kendi etrafında dönse 
idi günde sadece 109 km dönebilirdi. 

Güneşin çevresi 109 tane 109 un 365 katıdır. 

Dünyanın yaşanabilir hacmi 109 X 10¹⁰ km3’tür.

Ayın hacmi ise 2 adet 109 X 10⁸ km küptür. 

Kuran’da Ay Suresinin matematiksel toplam değeri 109’dur.

Kuran da 10:5-10:9 ayetleri şöyledir;

YÛNUS 10:5-10:9
Güneşi ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. 
Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. 
O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır. 
Şu bir gerçek ki, geceyle gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında, Allah’ın göklerde ve yerde vücut verdiği şeylerde, sakınan bir topluluk için sayısız deliller vardır. 
Bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanların, işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer Cehennemdir. 
İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu Cennetlerde, alt tarafından ırmaklar akan (saraylara) erdirir.


İŞTE BÜYÜK SIRLAR VE İSPATLARI

 

(ÖLÇÜMLER NASA’NIN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR)

Önce Kuran’a Bakalım;


Müddessir Suresi ;

“26. Ben onu (ayetlere insan sözü diyeni ) sekara sokacağım.
  27. Sen biliyor musun sekar nedir?
28. Ne alıkoyar nede bırakır.
29. İnsanlığa levhalar sunar.
30. Üzerinde on – dokuz vardır.”


Geçmişte bazı çevreler tarafından Müddessir Suresindeki “Üzerinde on dokuz vardır” ifadesi Kuran için söylenmiş zannedilerek bazı açıklamalar yapılmıştı. Fakat gerçekte ayetlere üzerinde on dokuz olan Sekar’dı ve o kâfirlerin içine düşeceği deriyi kavurabilen bir ateş azabıydı.
Müddesir Suresi 31. ayette şöyle buyrulmuştur;


“Biz, ateşin koruyucularını ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler,
“Allah, örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi” desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.” 
 (Diyanet Çevirisi)


Sekar ve koruyucuları ile sayıların kafirler için bir imtihan, kitap ehli yani Hıristiyanlar ve Yahudiler için öğretici ve kesin inandırıcı, iman edenlerin ise imanını artırıcı özellikte olduğu ifade edilmektedir. Ardından Ay, gece gündüz ve aydınlanan dünya şahit tutularak yemin edilmiş, bunun insanlık için en büyük uyarıcılardan biri olduğu söylenmiştir. Nedir bu derece büyük olan sır, üzerinde 10 – 9 olan şey ile ilgili?

1.    Güneşin içine yan yana 109 adet dünya sığmaktadır.
695.500 X 2 = 1.391.000 (Güneşin Ekv. Çapı)
6378,14 X 2 = 12756,28 km (Dünya’nın Ekv. Çapı)
1391000 / 12756,28 = 109,0443

2.    Güneş ile dünya arasındaki mesafe maksimum seviyede iken dünya ile güneş arasına da 109 adet güneş sığar.
152.100.000 / 1391000 = 109,3458

3.    Dünya ve güneş arasındaki 109’lu yankılanmaya uydumuz olan  Ay da katılır.
Ayın ekvator çevresi 109,16 X 100 km = 10916 km

4.    Ay dünyaya düzenli şekilde yaklaşıp uzaklaşır. Bu gelgit aralığının tam orta noktasına geldiğinde dünya ile ay arasına tam olarak 109 adet ay yan yana sığabilir. Güneşin saptırıcı etkisi hesaba katılmadan yapılan ölçümlerde ise Ay gel git aralığının Altın Oran noktasında iken 109 değerine ulaşır.
405500 – 363300=42200
42200 / 1,6180339 = 26081,0357558
405500 – 26081,0357558 = 379418,9642442
379418,9642442 / 3474,8 = 109,1915979 (Altın Oran Noktasında Ay)
406700 – 356400 = 50300      50300 / 2 = 25150       406700 – 25150 = 381550
381550 / 3474,8 = 109,8049 (Ay Gel-Git Bölgesinin Tam Ortasında)

5.    Bir yıl 365,25 gündür. Eğer dünya yılda bir kez kendi çevresinde dönse idi. Bu durumda her gün sadece 109 km dönmüş olacaktı. Farklı bir deyişle dünya kendi çevresinde maksimum gün sayısı 365,25 X 109,72 km kadar  döner.
365,25 X 109,72 = 40.075 km

6.    Peki ya dünyanın saatteki maksimum hızı nedir? Tabi ki 109.044 km…

7.    Ay ve Dünya’nın çevresindeki oranlarda kendisini gösteren 109 sayısı acaba güneşte de bulunuyor muydu?
Ayın çevresi X Dünya’nın çevresi = Güneşin Çevresi X 100’dür.
10916 X 40075 = 437458700    4.379.000 (Güneşin Çevresi onbinde 4 yakın)
Başka bir deyişle;  109,5 X 109,5 X 365,25 = 4,379… milyon km

8.    Dünyanın hacmi yaşanabilir atmosferi ile birlikte kaç km küp? Yine 109 X 10¹⁰ km3

9.    Ay’ın hacmi 109,85 X 2 X 10⁸ = 21,97 milyar km. küp
Sayılardaki bu muhteşem armoni ve yansımalar fizik kanunlarını gerekli kılmamaktadır. Bu adeta bir tasarımcının mühendislik açısından muhteşem olan bir sistemi, aynı zamanda görsel orantılar ve estetik açıdan da çarpıcı ve mesaj verici bir özellik kazandırma arzusunun sonucudur.
Güneş sisteminde başka hiçbir gezegen ve uydusu temel ölçüleri açısından güneş ile armonik bir orantısallığa sahip değildir.

10.    Ay güneşin 400’de biri boyutundadır. Dünyanın güneşe olan uzaklığı ile aya olan uzaklığı arasındaki oran da yine 400’de birdir. Bunca oran ve uzaklık farkına rağmen gökyüzüne bakıldığında ikisi de eşit büyüklükte görünürler. Tesadüfle ve rastgele yapılan resimlerde böyle muhteşem oranlar ve eşitlikler görünmemektedir.
1391000 / 3474,8 = 400,3108 (Güneşin Ekv. Çapının Ay’ın Ekv. Çapına Oranı)
152100000 / 379418 = 400,87 (Güneş Dünya Max. Mesafede, Ay Altın Oran Noktasında)

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html

11.   Ay- Dünya çaplar oranı ve Ay’ın gün Uzunluğu
–                                   Ay Kutup Yarıçapı      Dünya Kutup Yarıçapı             Oran
Polar radius (km)              1736.0                              6356.8                        % 27,31
Ay dünyanın çevresinde 27,32 günde döner ve Ay çapı, Dünya çapının  %27,31’dir. Nasa’nın ölçümlerde küçük miktarlarda sapma olabileceğini itiraf ettiğini hatırlarsak on binde bir’lik muhteşem bir benzeşme.
Kuran bir sureye uydumuz olan Ay’ın ismini vermiştir ki o bütün bu harikulade oranların temel yapı taşını oluşturmaktadır.

12.    Ay suresinin matematiksel değeri toplamı 109’dur. Ayet sayısı 55  Sıra No’su 54…
Ayrıca Kuran’da Ay ve Güneşin adeta fizik kanunları aşılarak her ikisine de boyun eğdirilip bir düzene girmeye zorlandığını ve diğer gezegenlerde olmayan bir durum sergilediğini ifade eden iki ayet göze çarpmaktadır.
Bu ayetlerden ilki;


“10:5; Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır…
6: Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır!” (Yunus Suresi)


Ayette; Ay ve güneşin yaratıcı tarafından doğrudan müdahale edilerek konumlarının ve özelliklerinin takdir edildiği ifade edilmektedir. Bu üstün düzeni tanımlayan ayetin harf sayısı 109’dur.

13.    Ayrıca bu ayetin içinde bulunduğu surenin ayet sayısı da 109’dur.

14.    Surenin 109. kelimesi yine bu ayetin içine düşmektedir ve 109. kelime “deliller” manasına gelen “ayetun” kelimesidir.

15.    Bu ayetten surenin sonuna kadar 105 ayet bulunur ve surenin sayı değeri de 10:5’dir. Bu rakam güneşin dünyaya en yakın olduğu an da güneş ile dünya arasındaki yan yana sığabilen güneş sayısıdır.

16.    Ayetin sonunda “bilgili bir toplum için pek çok deliller vardır” denmesi matematik ve astronomiye vakıf olan modern insanlığa mesaj vermesi açısından son derece hikmetlidir ve ayetin adresini göstererek sadece bilgili, sakınan bir toplumun bu ayetin mucizevi delillerini anlayabileceğini ifade etmektedir.


31:29 “Görmedin mi ki; Allah, geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.” (Lokman Suresi)


Yaratıcı bu ayette güneş sistemindeki diğer gökcisimlerinden farklı olarak Ay’a ve Güneş’e boyun eğdirdiğini ve hassas yörüngelere koyduğunu ifade etmektedir. Bu ayetin harf sayısı da 109’dur.
10.9 + 19 = 109 =10²+9
10+10.9+9=109
(Arapçada 109, “1.9” şeklinde yazılıyor. “Elif, nokta, vav”  şeklinde)

Yapılan hesaplamalar ancak 10’lu sistemde, km cinsinde ölçü kullanıldığında bu simetrik yansımaları vermektedir. Yaratıcı Kuran’daki ilahi mesajının ve gizemlerinin ortaya çıkacağı bir zaman geleceğini biliyordu. 10 parmağa sahip olan ve 10’lu sayı sistemini kullanacağı bilinen bu türün astronomik bilgilere erişeceği zamanın gelmesi bekleniyordu. İşte o gün bugündü…

 

Öyle anlaşılıyor ki; “Sekar” kavurucu olan ve kafirlerin içine atılacağı Güneş’tir. Ayetlerde ve hadislerde güneşin cehennem olduğuna ilişkin açık bir ifade bulunmasa da; birazdan görüleceği üzere güneşin insanlığa vereceği azap Cehennem sıkıntısının ilk parçası olacağına işaret etmektedir.
Bilimsel verilere göre belirsiz bir süre sonra Güneş diğer kendi boyutundaki yıldızlar gibi Kızıl Dev evresine geçip şiddetle genişleyecek ve Dünya’yı yutacaktır. Hemen ardından hızla içine çöküp Beyaz Cüceye dönüşecektir. Ayet ve hadislerde önceden kestirilmesi imkansız bu sıradışı astronomik olaya insanların zamanın belli devrelerinde tanık olacağı ifade edilmiştir.


“Gök yerinden söküldüğünde, Cehennem daha fazla kızıştırıldığında” (Tekvir 11,12)
“ …Arz parça parça olduğunda Rabbi’nin emrinin gelip melekler saf saf dizildiğinde O Gün Cehennemde yakına getirilmiştir.” (Fecr 21,23)
“Şüphesiz ki, Cehennem herkesin güzergâhıdır.” (Nebe-21)
“Sizden hiçbiriniz istisna edilmeksizin (hepiniz) cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbin katında kesinleşmiş hükümdür!..”(Meryem – 71)


Mikdâd bin Esved radiyallâhu anh’dan nakledilir:
“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:


“Kıyâmet günü GÜNEŞ halka yaklaştırılır da nihâyet insanlara yakınlığı bir mil kadar olur… Güneş onları âdeta eritecek ve amellerinin miktarına göre ter içinde kalacaklardır. Onlardan kimi topuklarına kadar, kimi dizkapaklarına kadar, kimi beline kadar, kimi de gemlenene kadar tere batacaktır!” (Ölüm olmayacak)

Buyurun Beyhakî isimli hadîs kitabından ikinci bir hadîs:
İbn-i Mes’ûd radiyallâhu anh naklediyor:


“İnsanlar haşrolunduklarında, 40 yıl gözleri semâya dikili olarak beklerler. Kendilerine kimse tek bir kelime söylemez. Bu esnada, GÜNEŞ başlarının ucunda, kendilerini yakar!. İyi – kötü herkes ter boğazlarına çıkasıya bu halde beklerler.”
“Dünyanız içindekilerle beraber cehenneme atıldığı zaman, bir su damlası gibi buharlaşıp yok olacaktır.” Hadis
102 – Tekasur Suresi;
“4. Elbette yakında bileceksiniz!
5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,
6. Mutlaka cehennemi  görürdünüz.
7. Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.”

Günümüzde gelişmiş aygıtlar ve teknoloji sayesinde kesin bir bilgi ile pek çok şey hakkında yeterli bilgiye ulaştık. Öyleyse artık yakinen cehennem azabı ve başlangıcı hakkında kesin bilgiye ulaşmış olmamız gerekiyor.

Onu kesin olarak göreceğimizi ifade eden ayetin matematiksel 102:7 olan sayısal değeri toplamı 109’dur. 

102+7=109
Surenin başından bu ayete kadar 19 kelime vardır.


Bu ayet 19 harften oluşur. 10’u noktalı 9 u noktasız harftir. 

Bu ayetten Kuran’ın sonuna kadar tam 109X10 harf vardır.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.