100 Günahı silen Dua

Yüzlerce Günahların Affolunup Silinmesi icin güzel Dualar

Yüz günahı silen Dua

Okunuşu:“Lâ İlâhe  illa’l-lâhu vahdehû lâ şerike leh.Lehu’l-mülkü  ve lehu’l-hamdu  ve huve “ala külli şey’in kadir”

Anlamı:”Tek olan Allah’tan başka ilâh yoktur,O’nun ortağı yoktur.Mülk O’nundur.Hamd o’nadır.O’nun her şeye gücü yeter.”(Buhâri,Da’avât,64)

derse o kimse için on köle azâd etmiş sevâbı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.” (Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915)

Kimse isteyerek günah islemez ama günahların affolmasıda Sadece Cenabı hakkın rızası olursa gerceklesir,

İlk önce günah islemeyen bir birey, daha sonra tövbe ederek bütün günahlarımızdan arınabiliriz.

ama unutmayalım 100 günahın icinde kul hakkı yetim hakkı varsa bunlar silinmiyor,

Kul hakkı ve yetim hakkı ancak karsı tarafın hakları teslim edilip tövbe edildikden sonra temizleniyor.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 1

Your email address will not be published.


admin

admin

Allahım dualarınızı kabul etsin