Zıt Panel

  • Bu tekniğin uygulanması için tartışma konusu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları gereklidir. Bunun için, bu teknik genellikle daha önce öğrenilmiş konuların tekrarında uygulanır. Ancak öğrencilerin önceden hazırlık yaptıkları bir konuda da uygulanması mümkündür. Örneğin, dersin başlangıcında, önceki dersin tekrarı yapılırken kullanılabilir. Özellikle daha önceden işIenmiş olan konuların özetlenmesi açısından yararlı bir tekniktir.
  • Zıt panelde amaç, öğrencilerin ilgisini çekmek, kısmen tartışılmış ama yeterince açıklığa kavuşmamış konuları daha anlaşılır hale getirmektir.
  • Teknik uygulanırken bir lider/yönetici seçilir.
  • Sınıf ikiye bölünür. Gruplardan biri soru, diğeri cevap grubudur.
  • Tartışılacak konu sınıfa duyurulur.
  • Soru grubu soracağı soruları, cevap grubu da muhtemeI/sorulabileceğini düşündüğü soruların cevaplarını hazırIar.
  • Bu çalışma için gruplara 10-15 dakika süre verilir ve süre sonunda uygulama başlar.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.