Workshop

Workshop(Çalışma Atölyesi)

  • Grup tekniğidir. Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlar ve bireyleri belli bir yerde, kısa bir zaman süresinde ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten bir tekniktir.
  • Bu teknikle bilgi ve beceriler bir arada kullanılır ve bu beceriler çok çabuk unutulmaz. Böylece bu teknikle öğrenme hızla artırılır.
  • Workshop tekniği çok kalabalık gruplara uygulanmaz bu yüzden de okullarda pek kullanışlı değildir. Eğitimde ve eğitim konularının dışında kullanılabilir.
  • Tekniğin uygulamasında planlama katılanlar tarafından yapılabilir. Katılanlar arasından bir lider seçilir. Lider konuyu belirler. Herkes kendi fikrini söyler ve bir kişi fikirlerden çıkan önemli noktaları not eder. Toplantı sonunda bir görüşme yapılır ve düşünceler belirtildikten sonra özet çıkarılır. Çıkarılan özet üyelere dağıtılır.

Bu teknik;

  • Olayların derinlemesine incelenmesini sağlar,
  • Araştırma ve problem çözme gücünü geliştirir,
  • Özgün görüşlerin dile getirilmesini sağlar,
  • Ortam birlikteliği sağlar.
  • Öğretmen öğrencilerle bire bir konuşabiliyor.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.