Troid Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Tiroid kanseri, doğru tanı ve tedavi uygulandığında, tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır.

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid bezindeki hücrelerin kansere dönüşmesiyle oluşan bir kanser türüdür. Tiroid kanserleri genellikle boyunda bir kitle veya tiroid bezi içinde bir nodül olarak görülür. Nodül; bir bezelye tanesinden bir ceviz büyüklüğünde olabilen, hücrelerin kümeleşerek topluluklar yaratmasıyla oluşan hastalığa verilen isimdir. Soğuk (hormon salgısı olmayan) ve sıcak (hormon salgılayan) olarak ayrılabiliyor. Ciddiye alınması gereken tipi, sıcak değil soğuk olanıdır. Çünkü bunlarda yaklaşık yüzde 15 kanserleşme ihtimali bulunuyor. Bu yüzden özellikle soğuk nodülü olanların vakit kaybetmeden iğneyle tiroid biyopsisi olması gerekiyor. Biyopsi yapılmasının nedeni ise nodülde kanser olup olmadığının saptanabilmesidir.

Tiroid Kanserinden Korunma Yolları

 • Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,
 • Tiroid ultrasonografisi çektirmek,
 • Sağlıklı besin maddeleri tüketmek.

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Guatr; boyunda şişlik, yutkunma güçlüğü, nefes almada zorluk, sinirlilik, yorgunluk, kilo artışı, saçlarda zayıflık ve cilt kuruluğu şeklinde belirti veriyor, fazla büyüdüğü zaman dışarıdan bakıldığında bile anlaşılabiliyor.

Tiroid bezinin hormon dengesinin bozulması, metabolizmayı ciddi oranda etkiliyor. Tüm organ sistemleri, kan kolesterol seviyesi, osteoporoz gelişimi ve cinsel yaşantı ve istek üzerinde de etkili.

Tiroid Kanseri Risk Faktörleri

 • Tiroid bezine bağlı gelişen 3 hastalık söz konusudur. Guatr, tiroid iltihaplanması ve tiroid kanseri. Tiroid bezi hastalıkları içinde en sık görülen ise guatrdır. Araştırmalar toplumun yüzde 60’ında, başlangıç halinde guatr hastalığı bulunduğunu gösteriyor.
 • Türkiye’deki her 100 kişiden 30’unun guatr riski altında olduğu ise bilinen başka bir gerçektir. Hastalıkta cinsiyet farklılığı da önemlidir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla risk altındalar.
 • Tiroid, hacim olarak içinde bir veya birden fazla yumrular şeklinde de büyüyebiliyor. Buna tıp dilinde verilen isim; “Nodüler Guatr”. Guatr oluşmasına yol açan etkenin iyot eksikliği olduğu biliniyor.

Tiroid Kanseri Tanı Yöntemleri

Küçük guatrlarda teşhis elle muayenenin ardından, kanda T3, T4, TSH seviyeleri ve tiroid sintigrafisi testleri yapılabiliyor. Tiroid bezinin büyümesi hassas bünyeli kişilerde boğazda yumru şeklinde büyümelere neden olabiliyor. Bu durum, nodülleşme olarak tanımlanıyor. Tedavi edilmeyen guatr hastalarının ileriki yıllarında, nodülleşme açığa çıkabiliyor. Nodüllerde kanser oranı, yüzde 5’tir. Ancak tiroid kanserine yakalanan hastaların yüzde 95’i normal yaşantılarını sürdürebiliyorlar.

Eğer kişi guatrdan şüpheleniyorsa öncelikle endokrinoloji yani hormon hastalıkları uzmanına başvurmalı. Hastalık çoğu zaman bir ekip çalışmasını gerektiriyor. Çünkü muayeneden sonra radyologların yapacağı ultrasonografik incelemenin ardından, bir iğne biyopsisi ile parça alınması ve yorumlanması ihtiyacı doğabiliyor.

Tiroid nodüllerinin teşhisinde kullanılan ‘ince iğne aspirasyon biyopsisi’ sonucunda şüpheli olan ve kanser teşhisi konmuş hastalar ameliyat ediliyor. Ameliyat; takip sırasında, iyi huylu olduğu bilinen nodülü boynunda rahatsızlık verecek kadar büyüyen hastalara öneriliyor.

Tiroid Kanseri Tedavi Yöntemleri

Tiroid bezinde başlıca 4 tip kanser görülüyor.

 • 1.Papiller Tip: Tiroid kanserlerinin yüzde 80’i, papiller tiptir. Bu tipteki kanserler genellikle 20-50 yaş arasında ortaya çıkıyor. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre 3 kat daha fazla. 14 yaşından küçük çocuklarda en sık görülen tiroid kanseri tipidir. Genellikle uzun yıllar (bazen 30 yıl) hiç büyümeden 1 cm’nin altında kalarak belirti vermeyebiliyorlar. Başka bir sebeple örneğin guatr veya hipertiroidi nedeniyle bezin ameliyatla çıkartıldığı durumlarda tesadüfen bulunma oranları çok yüksektir.Bu tipteki kanserlere Türkiye nüfusun yüzde 2’sinde rastlanıyor. Üstelik kişiler, hasta olduklarını da bilmiyorlar. Japonya, Finlandiya gibi bazı ülkelerde görülme oranı halkın yüzde 30’una denk geliyor ki, bu çok yüksek bir orandır. Sonucun yüksekliği; çok miktarda deniz ürünü yenmesi ve bununla alınan aşırı miktarda iyodun tiroid bezinde iltihaplanmaya ve bu iltihap zemininde kanser çıkmasına bağlanıyor.

  Ancak son yıllarda check-up programları sırasında ultrasonografi aletleri ile tetkik sırasında saptanma oranları sıklaştı.

  Tedavisi: Cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. Tiroid bezi tamamen çıkarılıyor (total tiroidektomi). Hastada ameliyat sonrası, eğer 10 mm’den küçük bir “mikrokanser” varsa, tiroid hormonu verilmesinden başka bir tedavi uygulanmıyor. Kanserin lenf bezlerine atlaması, kanserin tiroidi çevreleyen kapsüle gelmesi ve kanser çapının 10’mm den büyük olması durumlarında ameliyattan 6 hafta sonra radyoaktif iyot tedavisi uygulanıyor.

  Bu tedavi, hastalığın gerek lokal olarak boyunda, gerek uzak metastaz şeklinde geri gelmesi olasılığını azaltıyor. Hastaların boynunda lenf bezi tutulumu olduğu takdirde; tiroid ile birlikte lenf bezlerinin de bir blok halinde çıkartılması gerekiyor. Eğer bu durumdan ameliyat öncesi şüpheleniliyorsa, lenf düğümü hiçbir şekilde cerrahi olarak çıkartılmıyor. Bu aşamada, gerekiyorsa iğne biyopsisi ile tanı konuyor, doku bütünlüğü bozulmadan hastanın tiroid bezi, lenf bezleriyle birlikte çıkarılıyor. İşte bu ameliyata total tiroidektomi+modifiye radikal veya fonksiyonel boyun lenf disseksiyonu ameliyatı adı veriliyor.

  Hastaların takibi TSH değerleri ve Tiroglobulin değerleri ile yapılıyor. TSH hastanın aldığı hormon miktarını gösterirken Tiroglobulin değerinin “0” civarında bulunması hastalığın tedavi edilmiş olduğunu gösteriyor. Ancak bazı hallerde Tiroglobulin değeri yükselmeden de hastalığın geri gelmesi mümkün. Hastaların yüzde 90’ı tedavinin ardından sağlıklı hayatlarını sürdürüyorlar.

 • 2. Folliküler Tip: Bu gruptaki hastalar, daha çok 40–60 yaş arası kadınlar. Tiroid kanserlerinin yüzde 10’unu oluşturuyorlar. Folliküler kanserler, tiroid kanserleri içinde tanısı en zor konan grup. Zira bu grupta gerek ameliyat öncesi yapılmış olan ince iğne biyopsisinde gerek ameliyat sırasında yapılan dondurarak hızlı incelemede (frozen section) lezyonun bir kanser olup olmadığını anlamak mümkün değil. Çünkü bu türde kanser olup olmadığını anlamak için; normal yapıdaki hücrelerden oluşan bu kitleyi çevreleyen kapsülün, herhangi bir yerinde, hücrelerin, bu kapsülü delip dışarı çıkıp çıkmadığının görülmesi gerekiyor.Kapsülün bu şekilde bir istilası durumunda folliküler kanser, kapsülün sağlam kalması halinde iyi huylu folliküler tümör tanısı konuyor.

  Tedavisi: Tedavileri papiller tipte olduğu gibi, total tiroidektomi ve istila yapmış kanser durumunda tümör büyüklüğü ne olursa olsun ameliyat sonrası radyoaktif iyot tedavisidir. Hastaların yüzde 80’i tedavinin ardından sağlıklı yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

 • 3. Medüller Tip: Genetik geçiş gösteren ailevi tipleri 1-20 yaş arasında görülürken, ailevi olmayanlar 40 yaşından sonra ve genellikle lenf metastazı yapmış olarak ortaya çıkıyor. Tiroid kanserlerinin yüzde 5’ini oluşturuyorlar.Tedavisi: Total tiroidektomi (tiroidin tamamen çıkarılması) ve tümörün olduğu tarafa lenf disseksiyonu yapılması şeklindedir. Bu tipte ameliyat sonrası radyoaktif iyot kullanılmıyor çünkü tümörün çıktığı hücre, diğer tiroid hücrelerinden farklı olduğundan iyot tutamıyor. Takiplerinde kanda kalsitonin değeri ölçülüyor. Hastaların yüzde 60’ı tedavi ardından sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar.
 • 4. Anaplastik Tip: Bu tip, tiroid kanserlerinin yüzde 5’ini oluşturuyor. Genellikle 60 yaş sonrasında ve uzun yıllar tedavisiz kalmış papiller veya folliküler kanserlerin birden biyolojik davranışlarını değiştirerek hızla büyümeye başlaması ile oluşuyor. Bu durumda cerrahi yöntemler uygulanamıyor. Ancak hastayı rahatlatma amacıyla ile boyuna, radyoterapi tedavisi yapılıyor.

Tiroit Nodüllerinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Vücut içerisinde önemli işlevleri bulunan tiroit hormonları, boynun alt kısmında ve soluk borusunun ön tarafında yer alan tiroit bezi tarafından salgılanıyor. Tiroit hormonlarının gerektiğinden az ya da çok salgılanması pek çok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. Ancak bu sağlık sorunlarının hepsi tiroit hormonlarından değil; tiroit nodüllerinden de kaynaklanabiliyor.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, tiroit nodüllerinin taşıdığı riskler ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Tiroit nodülllerinin 3 riski

Tiroit bezinin büyümesi ve gözle görünür hale gelmesine halk arasında “guatr” deniyor. Ancak guatr adı altında nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavisi son derecede farklı çok sayıda tiroit bezi rahatsızlıkları yer alıyor.

Tiroit bezinde bir yumru bulunması tiroit nödülüne; tiroit bezi hem iri hem de nodüllü olması nödüler guatra, hem iri hem de birden çok yumrunun bulunması ise multi nodüler guatra işaret ediyor.

Nodüllerin taşıdığı 3 risk ise şöyle sıralanıyor:

 • Kanser taşıma riski,
 • Otonom (başına buyruk) çalışarak aşırı hormon üretimi ile hipertiroidiye yol açma riski,
 • İri olanların nefes borusuna baskı yapma riski.

Kanser riski varsa…

Tiroit nodüllerinin yalnızca yüzde 5’inde kanserden şüpheleniyor.

Elle muayeneden sonra en önemli tetkiklerden biri olan “tiroit ultasonografisi” çekiliyor.

Bir nodülün sınırlarının düzensiz olması, toplu iğne başı gibi kalsiyum çökeltilerinin oluşması ve aşırı kanlanma gibi kanser riski açısından kuşkulu kriterler taşıması durumunda öncelikle o nodüle ‘ince iğne aspirasyonu biyopsisi‘ uygulamak gerekiyor. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucuna göre kanser veya kanser kuşkusu oluşturan tüm nodüllerin ameliyat edilmesi gerekiyor.

Biyopsisi iyi çıkmış tüm nodüllerin, kullanılan yöntemin yüzde 3-5 hatalı sonuç vereceği göz önüne alınarak, ultrason ile izlenmeye devam edilmesi önem taşıyor. Nodül yüzde 20 oranında veya daha fazla büyüyorsa, iğne biyopsisi tekrarlanarak ameliyat düşünülebiliyor.

Baskı yapıyorsa…

Kitle etkisi ile nefes borusuna baskı yapan iri nodüllü kişilerin, kanser kuşkusu da ameliyat edilmesi öneriliyor. Kişinin tiroit hormonları normal ise, cerrahi hemen uygulanabiliyor. Ancak iri nodülle birlikte hormon üretimi de fazlaysa, önce ilaçlar ile hormon seviyeleri normale getiriliyor, ardından cerrahi işlem uygulanıyor.

Aşırı hormon üretimi varsa…

Kişinin nodül veya nodülleri otonom, yani aşırı çalışan nodüllerse bunu T4 ve TSH kan testleri ile ispatlamak ve tiroit sintigrafisi ile nodüllerinin sıcak nodül olduğunu tespit etmek gerekiyor. Sıcak nodüller genellikle kanser olmadıklarından iğne biyopsisine gerek duyulmuyor.

Tek sıcak nodül varsa ‘radyoiyod’ verilerek tedavi edilebiliyor. Ancak sıcak nodül 2 cm veya daha büyük bir ölçüdeyse veya çok sayıda sıcak nodül varsa o zaman cerrahi tedavi gerekiyor.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort istanbul escort