Tartışma Konularında Görüş Geliştirme

Görüş Geliştirme

Eğitim ortamında bir konuda yapılan düşünce alışverişinde, tartışmasında kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden de yararlanarak geliştirmesini ve savunmasını ya da değiştirmesini, karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağlayan bir öğretme – öğrenme tekniğidir. Görüş geliştirme, belirgin çelişkiler ve kutuptanmış tutumları kapsayan konuların öğretiminde öğrencilerde görüş geliştirmek için kullanılan bir tartışma yöntemi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemin kullanılması için konuların belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiliyor olması gerekir. Görüş geliştirme, bütün sınıfın katılımı ile gerçekleştirilir.

Yararları

 • Öğrencilerin bütün halinde katıldıkları bir çalışmadır.
 • Öğrencilere kendi görüşlerini ifade etme, bu görüşleri gerekçeleriyle savunma ve fikir değişikliği yapma olanağı tanır.
 • Öğrencilere, diğer düşüncelere saygı duymayı, yeni fikirlere açık olmayı öğretir.
 • Öğrencilerin bir konuyla ilgili değişik bakış açıları oluşturmalarını ve konuya eleştirel olarak bakmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini artırarak derse aktif katılımlarını sağlar.
 • Sınıf içinde zevkli ve eğlenceli bir ortam oluşmasını sağlar.

Sınırlılıkları

 • Tartışmalı konu bulmak her zaman mümkün olmayabilir.
 • Öğrenciler dinleme ve tartışma kuralları için gerekli davranışları kazanmamışlarsa, sınıf içinde aynı anda konuşma ve tartışma yaşanmasına ve sınıfta aşırı bir gürültü yaratılarak dersin akışının bozulmasına neden olabilir.
 • Öğrencilerin birbirlerinden etkilenerek benzer düşünceleri savunmaları durumda farklı düşüncelerin ortaya çıkması mümkün olmaya bilir.

Uygulama Aşamaları

 • Konunun geçerli bir çelişki içerecek nitelikte olması gerektiğini bilmelidir.
 • Birbirleriyle ilişkili birden çok tartışma konusu belirlenir. Seçilen konuların tartışmaya açık konular olmasına dikkat edilmelidir.
 • Slogan kullanılmasını engellemelidir.

Örnek:
– Nükleer santrallerin sayıları arttırılmalıdır.
– Kişilik gelişiminde çevre kalıtıma göre daha etkilidir.
· Beş ayrı kartona;
– Kesinlikle katılıyorum
– Katılıyorum
– Fikrim yok
– Katılmıyorum
– Kesinlikle katılmıyorum

yazılarak sınıfta farklı yerlere asılır.

 • Konular tahtaya yazılır ve öğrencilere bir süre düşünme fırsatı verilir.
 • Öğrencilerin kendi görüşlerini gösteren kartonun altında yer alması istenir.
 • Öğrenciler yerini aldıktan sonra tartışmaya başlanır. Öğrencilerin bulundukları noktada neden durduklarını, açıklamaları, birbirini dinlemeleri ve ikna etmeye çalışmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin arkadaşlarının açıklamalarından etkilenip etkilenmedikleri sorulurken, ikna olanların yerlerini değiştirmeleri sağlanmalıdır.
 • Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması için çaba harcanır.
 • Konunun yeterince tartışıldığına emin olunduğunda tartışma sona erdirilebilir.

Bu yöntemin sonunda “şu görüş doğru, bu görüş yanlıştır.” denilemez. Öğrencilerde; karşıt görüşü dinleme, karşıt görüşe saygılı davranma, aynı konunun farklı bakış açılarını görme, kendi görüşlerinin değişebileceği kazanımlar ortaya çıkar.
Görüş Geliştirme Tekniğinde Öğretmenin Görevleri

 • Konunun geçerli bir çelişki içerecek nitelikte olması gerektiğini bilmelidir.
 • Slogan kullanılmasını engellemelidir.
 • Tartışılacak konuyu tekniğe uygun şekilde belirlemelidir.
 • Sınıfta saygı ortamı yaratmalıdır.
 • Öğrencilerin sınıf ortamında tartışmalarına olanak verilmelidir.
 • Görüş belirten öğrencilerden görüşlerinin nedenlerini istemesi, yanlı davranmaması ve öğrencilerin düşüncelerini eleştirmemesi gerekir.
 • Sınıf yönetiminde becerikli olmalıdır.

Görüş Geliştirme Tekniği Münazaradan Tamamen Farklıdır. Görüş Geliştirme Tekniğinde;

 • İki zıt düşünce yoktur, iki uç noktanın ara noktaları da vardır.
 • Bütün sınıf tartışmaya katılabilir, jüri yoktur.
 • Tartışmada kazanan, kaybeden grup yoktur.
 • Öğrenciler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilirler.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.