Sokratik Tartışma

Sokratik Tartışma

 • İçeriği öğretmek, eleştirel düşünme ve tartışma becerileri kazandırmak esastır.
 • Öğrencilere ağır bir metnin inceletilmesi esasına dayanır. Daha sonra öğrencilere düşünme biçimlerini geliştirici sorular sorulur.
 • Sokrat tartışması, Sokrat semineri ve sokratik yöntem (metod) birbirinden farklı kavramlardır. Sokrat tartışması buldurma tekniği olarak da ifade edilen iki aşamalı bir tekniktir. Sokrat semineri ağır bir metnin incelenmesine dayanır.
 • Sokratik yöntem veya sokratik metod olarak ifade edilen kavramsa genel anlamda soru-cevap tekniği yerine kullanılan bir kavramdır.

SOKRAT TARTIŞMASI (BULDURMA) YÖNTEMİ

 • Sokrat tekniğinde amaç, insanların bildiklerinden hareketle önceden hazırlanmış sorular yardımıyla yeni bilgileri öğretmektir. Sokrates’in felsefi tartışmalarda uyguladığı yöntemin öğretime uyarlanmış şeklidir.
 • Sokrat tartışması ile soru-cevap tekniği aynı değildir.
 • Sokrates’e göre insanda tüm bilgiler vardır; ancak uyur, üstü kapalıdır. Bunu uyanık hale getirmek eğitimin görevidir. Öğretme ise sadece soru sorarak yapılır.

UYGULANMASI

 • Yöntemin birinci aşamasında evet hayır sorularıyla öğrenci önceki öğrenmelerinden şüphe eder hale getirilir.
 • Öğretmen öğrenciye meydan okuyarak sorularla onu sıkıştırır. Ardından öğrencilerin yanlış bilgilerini fark etmelerine yardımcı olur. (ironi oluşturma)
 • İkinci aşamada öğrenci yanlışını fark etmiştir ve önceden planlanmış sorularla doğru bilgi buldurulur.

BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Öğrenci merkezlidir.
 • Buluş yoluyla öğretim yaklaşımına temel oluşturur.
 • Eleştirel düşünme, tartışma yeterliliği gibi becerilerin kazanılmasını sağlar.
 • Öğrenci bu teknikle öğrenmeyi öğrenir.
 • Çok iyi uygulanabilmesi için soru-cevap yönteminin bilinmesi gerekir.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.