Polimer Nedir? Polimerler Nasıl Sınıflandırılır?

Polimer Nedir? Polimerler Nasıl Sınıflandırılır?

Polimerler, çok sayıda molekülün kovalent bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.

Polimerler çeşitli şekilde sınıflandırılabilirler. Genel olarak doğal ve sentetik polimerler olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılabilirler. Sentetik polimerler ise kendi içinde alt başlıklara ayrılır:

a) Homopolimerler,
b) Kopolimerler,
c) Graft polimerler,
d) Çapraz bağlı polimerler.