Panel Nasıl yapılır?

Panel

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.

Panelin Faydası:

Panelde amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelin Özellikleri

 • Daha çok kalabalık sınıflarda tercih edilir
 • Konuşmacı sayısı 3 – 6 kişiden oluşur.
 • Panelin konusu güncel, bilimsel ve ya tartışılacak bir konu olmalıdır.Panelin Özellikleri
 • Dinleyiciler tartışmaya katılmaz.
 • Konuşmacılar düşüncelerini ifade etme süresi 10-15 dakikadır.
 • Topluma açıktır.

Panelin Uygulanışı

 • Panelde bir başkan bulunur.
 • Başkan panel boyunca tarafsız kalmak zorundadır.
 • Panelin sonunda genel bir özetleme yaparak tartışmayı sonlandırır.
 • Bu özetlemede kendi görüşlerini ortaya koymaz.
 • Konuşmacılar uzman oldukları konunun ayrı yönlerini ele alırlar.
 • Konuşma sırası ve süresi başkan tarafından belirlenir.
 • Panelin sonunda dinleyiciler paneli sunan konuşmacılara sorular sorabilir.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.