Muvafakatname Nedir ?

Muvafakatname Nedir

1. İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge.
2. Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesini.

3. Medeni Kanuna göre bir kimsenin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışını geçersiz kılan belge.