Kollegyum Nedir?

Kollegyum

Panele oldukça benzeyen bir tekniktir. Ancak bunda bir yerine iki panel vardır. Birinci panel kaynak kişilerden ikincisi ise öğrencilerden oluşur. Her iki grupta üçer kişi vardır. Kaynak kişiler konu uzmanı olmaları nedeniyle davet edilirler. Dinleyicileri temsil eden kişilerin de tartışılan konuya ilgi duymaları beklenmektedir. Bu grup, kaynak kişilere uygun soruları sorması ve gerekli görülen katı sağlaması için hazırlıklı olmalıdır.

UYGULANIŞI

1-Her iki panelin üyeleri dinleyici karşısında yerlerini alırlar.

2-Dinleyicileri temsil eden grup, konuyu sunar ve kaynak panele sorularını yöneltirler.

3-Kaynak kişiler, sorulan sorunun kendi uzmanlık alanlarına giren bölümü açıklarlar.

4-Lider, dinleyicileri soru sorma ve katkıda bulunmaya özendirir.

5-Tartışmalar özetlenir.

ÜSTÜN YÖNLERİ 

1-Kaynak kişileri, dinleyici sorun ve ihtiyaçlarına yöneliktir.

2-Dinleyici ve konuşmacının eşit koşullarda tartışmaya katıldığı ve işbirliği yaptığı bir tekniktir.

3-Dinleyicilerin uzmanlara ilgi duymasını sağlar.

4-Etkin katılımı özendirir.

EKSİK YÖNLERİ

1-Kaynak kişiler, sorunlara yanıt vermekten çok kendi tercih ettikleri konuları tartışmaya yönelebilirler.

2-Teknik için gerekli zamanı ayırma güç olur.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.