Hac Hakkında Soru ve Cevaplar

Hac Hakkında Soru ve Cevaplar

Hac İbadeti esnasında bilmeniz gereken konuları soru cevap seklinde Diyanetin sitesinden sizler icin bir arada toparladık

  • “Hiç şüphesiz ki, insanlar için (mabet olarak) kurulan ilk ev, Mekke’deki çok mübarek ve âlemler için hidayet kaynağı olan Kâbe’dir.” (Âl-i İmran, 3/96.)
  • Hac, bir Müslüman açısından, hayatının en önemli değişim, gelişim ve belki de dönüşüm duraklarından biridir.

Hac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir.
Bu ibadet Mekke’de birden fazla yerde yapılan ve her birinin kendine has şekil ve hükümleri bulunan uygulamalar
bütünüdür.
Bu hükümlerin tamamını öğrenerek hatasız bir hac yapmak özellikle geniş halk kitleleri için zor olmaktadır.
Bu sebeple hac ibadeti organize bir şekilde yapılmakta, hacı adaylarına önderlik edecek, onları hac konusunda
bilgilendirecek din görevlileri bu organizasyonda görev almaktadır.

İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1 Afakîler Cidde’de ihrama girebilirler mi?
Cidde Hill bölgesi sınırları içerisinde kabul edildiği için, Afakîler Cidde’de ihrama giremezler.

2 İhram namazının hükmü nedir?
İhrama giren kişinin iki rekat ihram namazı kılması sünnettir.Şayet kerahet vakti ise,ihram namazı kılınmamalıdır. Mikat mahallinde unutularak kılınmaması halinde Mekke’ye geldikten sonra da kılınabilir. Bu namazın mazeretsiz olarak terk edilmesi mekruhtur. Ancak maddi bir ceza gerekmez. İçinde bulunulan vaktin namazını kılmak da
bu iki rekat namazın yerine geçer. Bu namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra “Kâfirûn”, ikinci rekatında ise “İhlas” sürelerinin okunması faziletlidir.

3 İhramdan çıkmak için banyo yapmanın hükmü nedir?
Hac veya umresini tamamlayan kişinin ihramdan çıkması için banyo yapması müstehaptır.

4 Mikat sınırlarını ihramsız geçen kimseye ne gerekir?
Mikat sınırlarını ihramsız geçen kimseye dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Ancak hac veya umre menâsikinden herhangi birine başlamadan dönüp mikat mahallinde ihrama girerse ceza düşer.

5 Mekke’ye İhramlı olarak girmelerine izin verilmeyen kişilerin, mîkat mahallinde elbiselerini çıkarmadan ihrama girip, bu şekilde Harem bölgesine girmeleri halinde kendilerine ne gerekir?
Mekke’ye İhramlı olarak girmelerine izin verilmeyen şoför vb. kişilerin, mîkat mahal-linde elbiselerini çıkarmadan hac veya umre yapmak amacıyla niyet edip telbiye getirerek Harem bölgesine girmeleri durumunda öncelikli
olarak elbiselerini çıkarıp ihram bezlerine bürünmeleri gerekir. Ancak ihrama girdikten sonra elbiseli olarak geçirdikleri süre bir gündüz veya bir gecelik (yaklaşık 12 saat veya daha çok ) bir zamanı kapsıyorsa,
ceza olarak dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şayet bundan daha az bir süre elbiseli olarak kalmışlarsa, sadaka-i fıtır vermeleri gerekir. Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem, üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilirler.

Yazı güncellenmeye devam edecektir…

Benzer yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.