Forum

Karınca Duası ile kışmet açma  

  RSS

Forumcu
Member Admin
Katılım :5 ay  önce
Gönderiler: 60
20/10/2017 9:20 pm  

Karınca Duası ile kışmet açma

Sevgili mümin kardeşlerimiz, size karınca duası olarak bilinen muhteşem etkili bereket duasının bütün detaylarını aktaracağımız bu yazıda, ilk olarak şu noktanın altını çizmeliyiz:

Karınca duası olarak bilinen bereket duasını okurken veya uygularken, mutlaka ama mutlaka bu duanın hikayesini bilmeli ve bu hikayeyi düşünerek duanızı okumalısınız. Birazdan karınca duasının hikayesini size aktaracağız.

Ayrıca karınca duasının internette dolaşan birkaç farklı şekli var ve açıkçası bunlardan sadece bir tanesi doğrudur. İşte bu yazıda size duanın en doğru ve güvenilir versiyonunu aktaracağız. Bu duayla ilgili her detayı öğrenmek için yazıyı sonuna kadar ve dikkatlice okumalısınız.

Karınca Duasının Hikayesi

Rivayete göre Hazret-i Süleyman'ın halkı, kıtlık ve yokluk ile mücadele eder. İşte bu dönemde Hazret-i Süleyman, halkının ileri gelenlerini toplayıp yağmur ve bereket duasına gider. Yolda, bir karınca ile karşılaşır ve karıncanın garip tavırları Hazret-i Süleyman'ın dikkatini çeker.

Bilindiği gibi Süleyman Peygamber, bütün hayvanların dilini bilirdi ve haliyle karıncanın da ne söylediğini anlar. Bakar ki karınca, sırt üstü uzanıp ayakları ve elleriyle semaya doğru dönerek şöyle dua ediyor: "Allah'ım, bizi yaratan da yaşatan da sensin. İster su gönderip bizi ferahlatırsın, istersen kuraklık ile canımızı alırsın. Biz senin mülkünüz ve sen ne dersen o olur."

Karıncanın bu içli niyazını işiten Hazret-i Süleyman, halkına şöyle der: "Haydi dönün, çünkü sizin adınıza bir başka mahluk samimi bir dua yaptı. Artık berekete mazhar olacaksınız."

Gerçekten de karıncanın bu duası makbul olur ve o günden sonra bu duanın adı, karınca duası olarak bilinir. Fakat şunu unutmayın ki bu dua, sadece yağmur duası değil aynı zamanda bolluk ve bereket duasıdır. Zaten aşağıda bu duanın nerelerde ve nasıl okunacağını yazacağız.

Karınca Duasının 5 Adet Kağıda Yazılması

Sevgili okurlar, aşağıda aktaracağımız karınca duasının Arapça aslını, yani orijinal halini 5 adet kağıda yazıp bu kağıtlardan 4 tanesini işyerinin muhtelif (değişik) yerlerine koyarsanız, 1 adet kağıdı da kendi üzerinizde taşırsanız Allah'ın izniyle işyerinin berekete ve bolluğa kavuşur.

Fakat bu işlemi yaparken evvela abdest alıp 4 rekat hacet namazı kılmalı ve hacet namazından sonra da 41 kez besmele çekip karınca duasını 5 adet kağıda yazmalısınız. (Hacet namazını, öğle namazının 4 rekat farzı gibi kılabilirsiniz. Niyetini de "rızık ve bereket için" şeklinde getirebilirsiniz.)

Şimdi de bu çok etkili duanın 7 kez okunmasının faydalarını ve faziletlerini yazalım.

 

Karınca Duasının 7 Kez Okunması

 
Eğer karınca duasını, aşağıda izah edeceğimiz şekilde yapıp 7 kez olursanız Allah'ın izniyle artık fakirlik ve yoksulluk sıkıntısı ile karşılaşmaz, ayrıca 7 büyük fazilete de kavuşmuş olursunuz.

Bu 7 fazileti şöyle aktarabiliriz:

1. Sizi gören her insanın gözüne sevimli ve tatlı görünürsünüz.

2. Duruşunuz ve tavrınız, insanlara güven telkin eder.

3. Size gelen müşteriler, sizinle alışveriş yapmaktan hazzalır.

4. İnsanlar, sizin dürüst ve saygıdeğer bir insan olduğunuzu düşünür.

5. Çevrenizde sevilip sayılan bir insan olursunuz.

6. Diğer insanlar, sizinle rekabet etmekten çekinirler.

7. Arkanızdan konuşan insanlar, vicdanen rahatsız olup pişmanlık duygusuna kapılırlar.

Evet, karınca duasının 7 defa okunmasının etkilerini bu şekilde maddeleyebiliriz. Şimdi de bu duanın 21 kez okunmasının ne gibi etkileri olduğunu görelim.

 
 
karınca duası

Karınca Duasının 21 Kez Okunuşunun Etkileri

Bu mübarek ve muazzam duanın 21 kez okunması (aşağıda tarif ettiğimiz şekilde okunması) halinde duayı okuyan kişinin her türlü sıkıntısı hallolur ve kişi, kendisini bir nur huzmesi içerisinde hisseder. Öyle ki kafasındaki tüm problemlerin geçici olduğunu ve kendisine rahmetiyle muamele eden Rahmâni bir ışığın etkisine girdiğini hisseder.

Bu kişi, artık dünya telaşı ile üzülüp her şeyi dert etmekten vazgeçer ve her anlamda huzura erer inşallah.

Evet, şimdi de karınca duasının Arapça aslını, Türkçe okunuşunu ve Türkçe anlamını aktaralım.

Karınca Duasının Arapça Aslı

 

Karınca Duasının Türkçe Okunuşu

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

Karınca Duasının Türkçe Anlamı

"Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızIklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

 

Karınca Duasının Yapılışı

 
Sevgili mümin kardeşlerimiz, şimdi yukarıda sözünü ettiğimiz karınca duasının tam anlamıyla etkisini ve faziletini, feyzini ve nurunu görebilmek için yapılması gereken işlemleri birlikte inceleyelim:

Bu dua, içerisinde muhteşem bir potansiyel taşıyan kelimeler barındırır, bu nedenle de oldukça güçlü bir duadır. Bu duaya gücünü katan bir diğer faktör de Ya Kâfi esmasıdır ve onunla ilgili ayrıntıyı da şimdi aktaracağız.

Duanın kabul şartlarından biri de beden ve ruh temizliğidir ve karınca duası isimli bereket duasında beden ve ruh temizliği konusu oldukça önemlidir. İslâm, beden temizliğini abdest ile, ruh temizliğini de namaz ile simgeler. Dolayısıyla kişi, Allah'ın huzur-ı ilâhîsine dua etmek için çıkmadan evvel abdest alıp 4 rekat hacet namazı kılmalıdır.

Bu işlemi müteakip kıbleye dönerek diz üstü çökmeli ve kalbine eğilmelidir. Gözler kapalı bir şekilde kalbine eğilen kişi, 21 kez besmele okuyup (bismillahirrahmanirrahîm deyip) karınca duasının Arapça metnini 3 kez okumalıdır.

Duanın Arapça metni 3 kez okunduktan sonra, 1 kez de Türkçe anlamı okunmalıdır.

3 kez Arapça ve 1 kez de Türkçe anlamı okunan karınca duasının son aşaması ise, Ya Kâfi esmasıdır. Şöyle ki:

Karınca Duası ve Ya Kâfi Esması

Bu kısımda 77 defa Ya Kâfi esma-yı hüsnasını okuyacaksınız ve 1 kez de şu duayı okuyup karınca duasını bitirmiş olacaksınız:

"Allah'ım, senin huzuruna gelen kulların senin merhamet okyanusun ile sermest olur ve sana iltica etmenin hazzı ile gaşy olur. Sen, kulunun imdadına koşan ve ona merhametle muamele buyuran Rahmân'sın; sen gönüllere ve gözlere basiret ve feraset bahşeden Rahîm'sin. Sen, kulunun her arzusuna iktifâ eden Kâfi ve kulunun rızkını her şekilde temin eden Rezzâk'sın. Ne olur beni de esma-yı hüsnan ile sarıp sarmala ve bana da karınca duasının tesellisini nasip buyur. Âmin."

Evet, bu özel duayla birlikte karınca duası da tamamlanmış oluyor; Allah'ın lütfu ve keremiyle siz de bu duanın feyzine mazhar olursunuz inşallah.


CevapAlıntıLikeRapor
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol

Arama Terimleri