Tartışma Yöntemi Bu yöntem çocuğu zihinsel olarak geliştirdiği gibi onları eğitip, demokratik yaşama da hazırlar   Fikirler, resim, model, harita, film gibi araçlarla açıklanmalıdır. Tartışmalarda amaç ve ön