Din Kardesi icin yapılan dua

Din Kardesi icin yapılan dua Bir müminin diğer din kardeşi hakkında gıyabında yani arkasından yaptığı...