Beyin tümörünün her türü kanser değildir. Beyin tümörleri iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olmak üzere iki gruptadır: 1. İyi huylu (Benign) beyin tümörlerinde kanserli hücre bulunmaz: Genellikle