Uyku gelmesi icin güzel bir dua

“Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.” (Nebe’ 9. ayet)

Ayet’de bildirildigi gibi uyku bizim dinlenmemiz icin ruhen ve bedenen en büyük ihtiyacımız.

Peki : Aksam yataga girdik ve uyku tutmuyorsa sizlere uyku dualarını paylasıyoruz.

Peygamber efendimiz şu lafızlarla dua ederdi:

“Allahumme bismike ahya ve emutü”

Manası: Allah’ım senin isminle uyur ve senin isminle uyanırım.

Peygamberimizin belirtilen cümlesi ezberlenir ve her gece uyumadan önce okunursa inşallah Allah hem uyku vakitlerini hem de uykudan sonraki vakitleri bereketli ve hayırlı kılacaktır.

Bir başka uyku duasında ise :

Okunuşu : la ilahe İllallahu vahdehu la şerike  leh,lehül mülkü velehül hamdü vehüve  ala külli şey’in kadir.Sübhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illalahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Anlamı:”Allah’dan başka ilah yoktur,birdir,ortağı yoktur,mülk onundur,hamd ona mahsustur.O herşeye kadirdir.Allah’ı tesbih ederim.Allah’a hamd ederim.Allah’dan başka İlah yoktur.Allah en büyüktür.Yüce ve ulu Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.”der sonrada,Rabbim beni bağışla derse .allah da onu bağışlar.

uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dua

Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir.

Uyku problemi yaşıyorsanız aşağıdaki dualar sayesinde derin ve rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) den Uyku Duası
Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu;
Ey! uyumaya niyetlenen kimse yatağına uzan ve şöyle de:
  • ” Allah’ım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim.”
  • ” İşlerimi sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım.”
  • ” Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum.”
  • ” Senin dergahından başka ne iltica edebilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan.”
  • ” Senin merhametine sığınıyor ve Senden eman diliyorum.”
  • ” Ve indirdiğin Kitab’a, gönderdiğin Peygamber’e (sav) imanımı ikrar ediyorum.”
Şayet bunu okuduğun gece ölecek olursan, fıtrat üzere (mü’mince) ölmüş olursun; eğer sabaha erersen, hayır bulursun.
* Buhârî, Daavât 7,9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizî, Daavât 76, (3391) ”

Uyku tüm hayatın düzeni gibidir.

Uykusuz geçirilen bir günde kişide mutluluk, neşe, huzur olmamakla birlikte aşırı sinir görülebilir. Bu nedenle yaşamın en önemli gereksinimlerinden birisi uykudur. Uyku düzeni bozukluğunda, geceleri uykudan sık sık uyanıldığında ve uyku uyuyama gibi problemlerde aşağıdaki uyku duası ile yatağa yatmanızı öneriyoruz.

Uyku duanızı okuyarak dalacağınız uyku size ve kalbinize rahatlık sağlayacaktır.
Uyku Duası
  • “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”
Anlamı
  • Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah’ım, Kayyûm olan Allah’ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver. 

Yukarıda vermiş olduğumuz iki uyku duası da uyumadan önce okunabilir. Kısa bir sürede gözlerinizin kapandığını ve rahat bir şekilde uyuduğunuzu, zamanla uyku sorunundan kurtulduğunuzu göreceksiniz. İyi uykular.

Uyku duası dinlemek isterseniz

UYKU TUTMAYAN KIMSENİN OKUYACAĞI DUA

Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”

Manası:
Ey Allahim ! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu )
Sen hayat sahibi ve daima duran( ve tutan ) sın. Seni ne bir uyuklama tutabilir ne de uyku.
Ey Hayat sahibi, Kayyum ( olan Allahim), gecemi sakin kıl.gözlerimi uyutuver.

İzah:
Ashabdan Zeyd b. Sabit r.a. uykusuzluğa tutulmuş ve bu hastalığından Efendimize bahs etmişti.
Rasulullah S.A.V. kendisine bu duayı okumasını tavsiye buyurdu.
Zeyd b. Sabit r.a. dua yı okuyunca Allah-ü Teala kendisinden o hali giderip şifa verdi
.

Mehmed Emre büyük Dua Kitabi s.95 –