Büyük Grup Tartışması

Büyük Grup Tartışması nasıl yapılır?


1. Öğretmen konuyu ya da problemi bütün sınıfa açar
2. Sorular sorar, görüşler alınır.
3. Kendi görüşlerini ekler
4. Bunları yorumlar ve değerlendirir.
5. Bu uygulamada tartışmanın yürütücüsü öğretmendir.
6. Küçük gruplardan farklı olarak küçük gruplara ayrılamayacak şekilde (7-9 kişi) olarak gruplandırılır.
7. Olgu, film, hikâye sunularak tartışmaya geçilir.

Tartışma yönteminde uyulacak rehber ilkeler:

 1. Sınıfın bir bölümü tartışmaya katılacaksa öğrenciler tanıtılmalıdır.
 2. Tartışma, belirli bir hedefe yönelik, belirli bir yöntemce düzenlenen, sistemli bir konuşma olmalıdır.
 3. Tartışma önceden planlanmalıdır. Zira plansız tartışmalarda konu dağılır ve amaca ulaşmakta güçlük çekilir.
 4. Tartışmaya katılacak öğrenciler önceden konulara değişik kaynaklardan hazırlanmalı, çeşitli araştırma ve inceleme yapmalıdır. Öğretmen, kaynak seçiminde ve temininde öğrencilere yardımcı olmalıdır.
 5. Tartışmayı ilk yıllarda ve sene başında öğretmenin yönetmesi yararlıdır. Bunun için ilk günlerde tartışmalar yapılmalı, tartışma kuralları öğrencilere öğretilmelidir. Öğrenciler tartışma konusunda gerekli beceriyi kazandıktan sonra tartışmanın yönetimi öğrencilere bırakılmalıdır. Böyle bir çalışma öğrencilere kolaylık sağlayacaktır.
 6. Konuşmacı, iyi bir başlangıç konuşması ile dikkatleri tartışmaya toplamalıdır.
 7. Tartışmanın bireylerle değil, fikirlerle ve sorunlarla ilgili olduğu hatırlatılmalıdır.
 8. Tartışmanın yönetimi öğrencideyken, öğretmen bir üye gibi davranmalıdır. Ancak bu üyelik, öğretmenin gerekli rehberliği yapmasına engel teşkil etmemelidir.
 9. Öğrencilerin, birbirlerinin fikirlerine hoşgörü ve saygı göstermesi konusuna özen gösterilmelidir.
 10. Grubu oluşturan üyeler, tartışmalara etkin bir biçimde katılmalı, bu katılma dinleme, hazırlanma, konuşma yoluyla çok yönlü olmalı. Tartışmaya ne kadar çok konuşmacı katılmak isterse, tartışma o kadar başarılı sayılır.
 11. Tartışmanın devam ettiği süre içinde, belli aralıklarla özet yapmak gerekir.
 12. Zamanın iyi kullanılması, zaman darlığından dolayı tartışmanın bitmemesi durumunda bir özetle tartışma bitirilmelidir.
 13. Varılan sonuçlar, yapılan çalışmalardaki başlıca belge ve görüşler, bir raporla gösterilirse yararlı olur.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.