FARSÇA KELİMELER VE TÜRKÇE ANLAMLARI 

FARSÇA VE TÜRKÇE KELİME, GÜNLER, AYLAR VE DİL EKLERİ ANLAMLARI

Aşağıdaki tabloda sözcüğünün şimdiki zaman kökünden türemiş yeni sözcüklere örnekler mevcuttur:

Farsça Bileşenler Türkçe Sözcük Tipi
dān dān dānesten (bilmek) Şimdiki zaman Sözcük kökü
dāneş dān + -eş Bilgi İsim
dāneşmend dān + -eş + -mend Bilgin İsim
dāneşgāh dān + -eş + -gāh Üniversite İsim
dāneşgāhi dān + -eş + -gāh + -i Üniversite ile ilgili Sıfat
hamdāneşgāhi ham- + dān + -eş + -gāh + -i Aynı üniversiteden kişi İsim
dāneşkade dān + -eş + -kede Öğretim üyesi İsim
dānā dān + -ā Bilge, Öğrenmiş Sıfat
dānāyi dān + -ā + -i Bilgelik İsim
nādān nā- + dān Cahil, Aptal Sıfat
nādāni nā- + dān + -i Cahillik, Aptallık İsim
dānande dān + -ande Bilen kişi Sıfat
dānandegi dān + -ande + -i Bilme İsim

Geçmiş zaman köküne gelen eklerle oluşturulan sözcükler için örnek tablo:

FARSÇA BİLEŞENLER TÜRKÇE SÖZCÜK TÜRÜ

DİD ديد DİD ŞİMDİKİ ZAMAN DİDAN (GÖRMEK) SÖZCÜK KÖKÜ
DİD ديد DİD GÖRME; GÖRÜŞ İSİM
DİDEN ديدن DİD + -EN GÖRMEK MASTAR
DİDENİ ديدنی DİD + -EN + -İ GÖRMEYE DEĞER SIFAT
DİDĀR ديدار DİD + -ĀR ZİYARET İSİM
DİDĀRİ ديداری DİD + -ĀR + -İ GÖRSEL, GÖRMEYE DAİR SIFAT
DİDE DİD + -E GÖRÜLEN; GÖRÜLMÜŞ UZAK GEÇMİŞ; İSİM
NEDİDE NE- + DİD + -E GÖRÜLMEMİŞ İSİM
DİDGĀH DİD + -GĀH BAKIŞ AÇISI İSİM
DİDEBĀN DİDE + -BĀN BEKÇİ İSİM
DİDEBĀNİ DİDE + -BĀN + -İ BEKÇİLİK İSİM

ŞAHIS ZAMİRLERİ: ضمیرهای شخصی [DEĞİŞTİR]ŞAHIS FARSÇA TELAFFUZU TÜRKÇE

1. Tekil Şahıs من Men Ben
2. Tekil Şahıs تو To Sen
3. Tekil Şahıs او U O
1. Çoğul Şahıs ما Ma Biz
2. Çoğul Şahıs شما Şoma Siz
3. Çoğul Şahıs ایشان، آنها Anha, İşan Onlar

SAYILAR VE SIRA SAYILARI

Farsça‘ da yazı, sağdan sola doğru yazılırken sayılar, Türkçe‘ deki gibi soldan sağa doğru yazılır ve okunurlar. Farsça’ da sayılar arasına و harfi getirilir. Sayıların arasına getirilen bu bağlaç harfi, “o” sesi olarak okunur.Sayılar Farsça Rakamlar Farsça Türkçe Telaffuzu Farsi Sıra Sayıları Farsça Türkçe Telaffuzu Farsi
0 ۰ sefr Sefr صفر Seferom صفرم
1 ۱ yek Yek يك avval, yekom Evvel, Yekom اول-، يكم
2 ۲ do Do دو dovvom Devvom دوم
3 ۳ se Se سه sevvom Sevvom سوم
4 ۴ çahār Çehar چهار çehārom Çeharom چهارم
5 ۵ panc Penc پنج pancom Pencom پنجم
6 ۶ şeş Şeş شش şeşom Şeşom ششم
7 ۷ haft Heft هفت haftom Heftom هفتم
8 ۸ haşt Heşt هشت haştom Heştom هشتم
9 ۹ noh Noh نه nohom Nohom نهم
10 ۱۰ dā Deh ده dāhom Dehom دهم
11 ۱۱ yāzda Yazdeh يازده yāzdahom Yazdehom يازدهم
12 ۱۲ davāzda Devazdeh دوازده davāzdahom Devazdehom دوازدهم
13 ۱۳ sīzda Sizdeh سيزده sīzdahom Sizdehom سيزدهم
14 ۱۴ çahārda Çehardeh چهارده çahārdahom Çehardehom چهاردهم
15 ۱۵ pānzda (punzda) Panzdeh پانزده pānzdahom (punzdahom) Panzdehom پانزدهم
16 ۱۶ şānzda Şanzdeh شانزده şānzdehom(şunzdehom) Şanzdehom شانزدهم
17 ۱۷ hefda Hifdeh هفده hefdahom Hifdehom هفدهم
18 ۱۸ hecda Hicdeh هجده hecdahom Hicdehom هجدهم
19 ۱۹ nūzda Nuzdeh نوزده nūzdahom Nuzdehom نوزدهم
20 ۲۰ bīst Bist بيست bīstom Bistom بيستم
30 ۳۰ sī Si سی sīyom Siyom سی ام
40 ۴۰ çehel Çehel چهل çehelom Çehelom چهلم
50 ۵۰ pancā Pencah پنجاه pancāhom Pencahom پنجا هم
60 ۶۰ şast Şest شصت şastom Şestom شصتم
70 ۷۰ haftād Heftad هفتاد haftādom Heftadom هفتادم
80 ۸۰ haştād Heştad هشتاد haştādom Heştadom هشتادم
90 ۹۰ navad Neved نود navadom Nevedom نودم
100 ۱۰۰ sad Sed صد sadom Sedom صدم
200 ۲۰۰ devīst Divist دويست devīstom Divistom دويستم
300 ۳۰۰ sīsad Sised سيصد sīsadom Sisedom سيصدم
400 ۴۰۰ çahār sad Çehar sed چهارصد çahār sadom Çehar sedom چهار صدم
500 ۵۰۰ pānsad (punsad) Pansed پانصد pānsadom (punsadom) Pansedom پانصدم
600 ۶۰۰ şeş sad Şeş sed شش صد şeş sadom Şeş sedom شش صدم
700 ۷۰۰ haft sad Heft sed هفت صد haft sadom Heft sedom هفت صدم
800 ۸۰۰ haşt sad Heşt sed هشت صد haşt sadom Heşt sedom هشت صدم
900 ۹۰۰ noh sad Noh sed نه صد noh sadom Noh sedom نه صدم
1000 ۱۰۰۰ hazār Hezar هزار hazārom Hezarom هزارم
Milyon ۱۰۰۰۰۰۰ melyūn Milyon میلیون melyūnom Milyonom میليونم
Milyar ۱۰۰۰۰۰۰_ mīlyārd Milyard مليارد mīlyārdom Milyardom ملياردم

Not : Farsça‘ da sayıları, sıra sayılarına dönüştürmek için sayıların sonuna م “om veya مین “omin” eklerinden biri getirilir.
Günler: روزها

TÜRKÇE FARSÇA TÜRKÇE TELAFFUZU FARSİ HARF

Pazar yekşanbe Yekşenbe یکشنبه
Pazartesi doşanbe Doşenbe دو شنبه
Salı seşanbe Seşenbe سه- شنبه
Çarşamba çehārşanbe Çeharşenbe چهار شنبه
Perşembe pancşanbe Pencşenbe پنجشنبه
Cuma com’e Com’ e جمعه
Cumartesi şanbe Şenbe شنبه

Farsça Mevsimler: فصلها Türkçe Farsça Türkçe Telaffuzu Farsi harf

 • İlkbahar bahār Behar بهار
 • Yaz tābestān Tabistan تابستان
 • Sonbahar pāyīz Payiz پاییز
 • Kış zemestān Zemistan زمستان

Farcça Miladî Aylar: ماه-های میلادی

 1. Ocak jānviye Janviye ژانویه
 2. Şubat fevriye Fevriye فوريه
 3. Mart mārs Mars مارس
 4. Nisan āvrīl Avril آوريل
 5. Mayıs me Me مه
 6. Haziran jūan Juen ژوئن
 7. Temmuz jūīye Juyeh ژوئیهٔ
 8. Ağustos ūt Ut اوت
 9. Eylül septāmbr Septambır سپتامبر
 10. Ekim oktobr Oktobır اکتبر
 11. Kasım novāmbr Novembır نوامبر
 12. Aralık desāmbr Desambır دسامبر

Hicrî-Şemsî Aylar: ماه-های هجری-شمس 

İran‘ da iki çeşit takvim vardır.

Resmi olarak hicri-şemsi takvimi kullanılır.

Baharın gelişinin habercisi olan 21 Mart (Nourūz) hicri-şemsi takviminin yılbaşısı olarak kabul edilir.

Ayların başlangıç ve bitiş zamanları zodyaktaki 12 burçla uyumludur ve bu yüzden kişinin doğduğu ay aynı zamanda burcudur.

Zaman Aralığı Farsça (Burçlar) Türkçe Telaffuzu Farsi

 • 21.03-20.04 farvardīn (Koç) Ferverdin فروردین
 • 21.04-20.05 ordibekheşt (Boğa) Ordibehşt اردیبهشت
 • 21.05-20.06 khordād (İkizler) Hordad خرداد
 • 21.06-20.07 tīr (Yengeç) Tir تیر
 • 21.07-20.08 mordād (Aslan) Mordad مرداد
 • 21.08-20.09 şehrīvar (Başak) Şehriver شهریور
 • 21.09-20.10 mehr (Terazi) Mehr مهر
 • 21.10-20.11 ābān (Akrep) Aban آبان
 • 21.11-20.12 āzar (Yay) Azer آذر
 • 21.12-20.01 dei (Oğlak) Dey دی
 • 21.01-19.02 bahman (Kova) Behmen بهمن
 • 20.02-20.03 esfand (Balık) İsfend اسفند

FARSÇA  RENKLER: رنگها

Türkçe Farsça Türkçe Telaffuzu Farsi renklerin anlamı

 • Renk rāng Reng رنگ
 • Mavi ābī Abi آبی
 • Kırmızı sorkh Sorh سرخ
 • Sarı zard Zerd زرد
 • Yeşil sabz Sebz سبز
 • Kahverengi qahveī Ğehve-i قهوه ای
 • Mor kābūd Kebud کبود
 • Pembe sūratī Sureti صورتی
 • Turuncu nārancī Narenci نارنجی
 • Beyaz sāfīd Sefid سفید
 • Siyah siyāh Siyah سیاه

FİİLLER VE KÖKLERİ: فعلها

Türkçe Farsça Türkçe Telaffuzu Farsi Farsça Kök Türkçe Telaffuzu Farsi

 • Aldatmak ferīftan Feriften فریفتن ferif Ferif- -فریف
 • Aramak costan Costen جستن cū Cu- -جو
 • Araştırmak dars hāndan Ders handen درس خواندن dars hān Ders han- -درس خوان
 • Bağlamak (Kapatmak) bastan Besten بستن band Bend- -بند
 • Başarmak tavānestan Tevanesten توانستن tavān Tevan- -توان
 • Bilmek dānestan Danesten دانستن dān Dan- -دان
 • Bitirmek tamām kardan Temam kerden تمام کردن tamām kon Temam kon- -تمام کن
 • Buyurmak farmūdan Fermuden فرمودن farma Ferma- -فرما
 • Çalışmak kār kardan Kar kerden کار کردن kār kon Kar kon- -کار کن
 • Dinlemek asudan Asuden آسودن asa Asa- -آسا
 • Dövmek koftan Koften کفتن kub Kub- -کوب
 • Durmak istadan İstaden ایستادن ist İst- -ایست
 • Duymak şenidan Şeniden شنیدن şena Şena- -شنا
 • Etmek (Yapmak) kardan Kerden کردن kon Kon- -کن
 • Fikirleşmek pandaştan Pendaşten پنداشتن pendar Pendar- -پندار
 • Geçmek peymudan Peymuden, Gozeşten گذشتن، پیمودن peyma Peyma-, Gozer- -گذر-، پیما
 • Getirmek averdan Averden آوردن aver Aver- -آور
 • Gitmek raftan Reften رفتن rev Rev- -رو
 • Göndermek (Yollamak) firistadan Firistaden فرستادن firist Firist- -فرست
 • Görmek didan Diden دیدن bin Bin- -بین
 • Hazır bulunmak (Olmak) budan Buden بودن baş Baş- -باش
 • İstemek Hastan Hasten خواستن hah Hah- -خواه
 • Kalkmak berhastan Berhasten برخاستن berhiz Berhiz- -برخیز
 • Okumak Handan Handen خواندن han Han- -خوان
 • Oturmak neşestan Neşesten نشستن neşes Neşes- -نشس
 • Övmek sena kardan Sena kerden ثنا کردن sena kon Sena kon- -ثنا کن
 • Özür dilemek ozr hastan Ozr hasten عذر خواستن ozr hah Ozr hah- – عذر خواه
 • Sahip olmak daştan Daşten داشتن dar Dar- -دار
 • Satın almak heridan Heriden خریدن her Her- -خر
 • Satmak foruhtan Foruhten فروختن foruş Foruş- -فروش
 • Sevmek dust daştan Dust daşten دوست داشتن dust dar Dust dar- -دوست دار
 • Sormak porsidan Porsiden پرسیدن pors Pors- -پرس
 • Söylemek goftan Goften گفتن gu Gu- -گو
 • Tanımak şenahtan Şenahten شناختن şenas Şenas- -شناس
 • Titremek larzidan Lerziden لرزیدن larz Lerz- -لرز
 • Tutmak gereftan Gereften گرفتن gir Gir- -گیر
 • Üflemek puf kardan Puf kerden پف کردن puf kon Puf kon- -پف کن
 • Vermek dadan Daden دادن dah Deh- -ده
 • Yakmak efruhtan Efruhten افروختن efruz Efruz- -افروز
 • Yanmak suhtan Suhten سوختن suz Suz- -سوز
 • Yardım etmek komek kerdan Komek kerden کمک کردن komek kon Komek kon- -کمک کن
 • Yaşamak zendegi kerdan Zindegi kerden زندگی کردن zendegi kon Zindegi kon- -زندگی کن
 • Yerine getirmek (Yapmak) encam dadan Encam daden انجام دادن encam dah Encam deh- -انجام ده
 • Yetişmek rasidan Residen رسیدن res Res- -رس
 • Yıkamak şostan Şosten شستن şu Şu- -شو
 • Yorulmak fersudan Fersuden فرسودن fersa Fersa- -فرسا

NOT: FARSÇA KÖKLER AYNI ZAMANDA GENİŞ ZAMAN KİPİNİN KÖKLERİDİR.

Farsça Birkaç Örnek Cümle

bale, Beli : Evet. / Nakheir, Nekheyr, ne. : Hayır.
Be bahşīd, Be bekhşid! : Afedersiniz!
Lotfan, Lotfen! : Lütfen!
Esm-e şomā çīst? : İsminiz nedir? / Esm-e man…. e (ast), Esm-e men … est. : Benim ismim … dır.
Haletan çetor e (ast)? Hale şoma çetor e (ast)? : Nasılsınız? / Çetori? : Nasılsın?
Motaşokkuram. (Moçakkeram). Moteşekkirem., Taşakkor mi konam : Teşekkür ederim. / Khaheş mi konem. : Bir şey değil.
Khūbī? : İyi misin? / Khūbam, Khūbem. : İyiyim. / Bad nīst, Bed nīst. : Fena değil.
Çand sal darid, Çend sal darid? : Kaç yaşındasınız?
Khodā hāfez, Khodā hāfiz: Allahaısmarladık! / Beselamet! : Güle güle!
(Āyā) zabān-i farsī mi dani (mi duni), Āyā zebān-i farsī mi dani (mi duni)? : Fars dili biliyor musun? / Bale, mi danam (mi dunam), Beli, mi danem (mi dunem). : Evet, biliyorum. / Nakheir, nemi danam (nemi dunam) Nekheyr, nemi danem (nemi dunem). : Hayır, bilmiyorum.
Ahl-e koca hastīd, Ehl-i koca hestīd (kocastīd)? : Nerelisiniz? / Man ahl-e Ankara hastam, Men ehl-i Ankara hestem. : Ben Ankaralıyım. / Man ahl-e …. hastam, Men ehl-i … hestem. : Ben … lıyım.
Sa’at çand e (ast), Sa’et çend est? : Saat kaçtır?
Man to (ra) dūst dāram, Men to ra dūst dārem. : Seni seviyorum.
(Āyā) to zabān-e farsī (ra) dūst dāri?, Āyā to zebān-i farsī ra dūst dāri? : Sen Fars dilini seviyor musun? / Man zebān-e farsī (ra) dūst dāram, Men zebān-i farsī ra dūst dārem. : Ben Fars dilini seviyorum.